måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Succéstart för Helsingborgsföretag på Zürichbörsen

Utan minsta lilla uppmärksamhet i skandinavisk press har medicinteknikföretaget Jomed, med en av sina europeiska baser i Helsingborg, fått en lysande start på SWX New Market, den schweiziska motsvarigheten till Nasdaq och Neuer Markt.

Sedan introduktionen den 19 april har Jomedaktien stigit med cirka 35 procent. Aktien noterades för en timme sedan till kursen CHF 56:60. Bolaget har nu ett börsvärde motsvarande cirka sex miljarder svenska kronor.

— Vi har mött ett mycket starkt intresse efter att emissionen övertecknades sju gånger, berättar vice VD och finanschefen Antti Ristinmaa för Rapidus, från kontoret på Drottninggatan i Helsingborg.

— Efter att vi övertog en större produktionsanläggning i Schaffhausen i Schweiz har vi också fått mycket bra press, tillägger han.

Jomed är ett ungt företag specialiserat på tillverkning av hjälpmedel för hjärtkirurgi, så kallade stentar och katetrar. Sedan starten i början av 1990-talet har företaget vuxit mycket snabbt och hela tiden med lönsamhet.

Största ägare är VD Tor Peters, som nyligen flyttat från Helsingborgskontoret till Schweiz, där Jomed fått en allt tyngre bas. Idégivaren och entreprenören Lars Sunnanväder är också fortsatt stor ägare och efter genomförd private placement och nyemission finns en rad engelska och svenska institutioner också inne.

Jomed omsatte förra året motsvarande 360 miljoner kronor, med en vinst på cirka 17. Antalet anställda är drygt 400.

Aktien handlas publikt bara på SWX New Market. Bolaget övervägde alternativen att gå in på Stockholmsbörsen eller Neuer Markt i Tyskland, men fastnade för Schweiz, där ”intresset och klimatet för medicinteknikbolag är större och bättre än i Stockholm”, enligt Jomedledningen.

Företaget kallar sig europeiskt, utan huvudkontor, med VD och stor produktion i Schweiz, etableringar i 20 länder, och vice VD och en stor säljorganisation baserad i Helsingborg. De som startat och leder företaget är företrädesvis svenskar. Rent juridiskt har Jomed holländsk hemvist.

Utan minsta lilla uppmärksamhet i skandinavisk press har medicinteknikföretaget Jomed, med en av sina europeiska baser i Helsingborg, fått en […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad