måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Chemel utvecklar nytt analysinstrument för diabetiker

Kemiföretaget Chemel på Ideon ska utveckla sin SIRE-biosensor till en nålsensor som ska kunna testa glukos och blodvärden direkt på patienter inom akutsjukvården.

— Med nålen kommer vi att nå en mycket stor marknad. Nålen är idealisk för till exempel diabetiker som snabbt och enkelt kan få reda på sina glukosvärden, säger Yvonne Petersson, VD på Chemel.

Redan idag har Chemel patent på sin SIRE-biosensor som är ett kemiskt analysinstrument som används på laboratorium för att undersöka till exempel alkoholvärden, blodvärden och glukosvärden. Främst används SIRE-biosensorn inom livsmedels-, läkemedels- och skogsindustrin.

— Fördelen med SIRE-biosensor jämfört med andra analysinstrument är att man får resultatet fortare och dessutom är vårt instrument relativt billigt, säger Yvonne Petersson.

Nålsensorn, som är konstruerad som en injektionsnål, kommer att ha samma tekniska lösning som SIRE-biosensor med skillnaden att nålen kommer kunna användas direkt på patienter.

— Men det kommer ta tid innan nålsensorn är färdig för att introduceras på marknaden. Tidigast om tre år kommer den att finnas kommersiellt tillgänglig.

Chemel bildades 1997 som ett avknoppningsbolag från European Institute of Science (Euris) i Lund. Största ägare är idag riskkapitalbolaget Affärsstrategerna. En notering av Chemel planeras under året, enligt en prognos från Euris.

Den teknik som ligger bakom SIRE-biosensorn är utvecklad av Dario Kriz, grundare och VD i Euris. Han arbetar idag som forskningschef på Chemel och är med sina trettio procent största delägare i bolaget efter Affärsstrategerna. Euris äger 0,5 procent av aktierna, men har även optionsrätter för motsvarande nära 8 procent.

Bland Chemels kunder finns Pharmacia Corporation och STFI, Skogsindustrins tekniska forskningsinsitut.

Ett samarbete planeras också med SIK, Svenska Institutet för livsmedel och bioteknik. SIK, som arbetar på uppdrag av industrin, kommer att presentera Chemels SIRE-biosensor för sina kunder.

Chemel går än så länge med förlust. Under 2002 hoppas företaget nå nollresultat.

Kemiföretaget Chemel på Ideon ska utveckla sin SIRE-biosensor till en nålsensor som ska kunna testa glukos och blodvärden direkt på […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad