tisdag 26 september 2023

inloggad som

Sigmas tillväxt ger Andra Varvet lokalproblem

Det blir en avsevärt längre väntan än vad som var tänkt från början för de företag som vill söka etablering i Malmös nya teknikpark, Andra Varvet, på gamla varvsområdet i Västra Hamnen i Malmö.

Först nästa sommar, år 2001, kan Andra Varvet erbjuda inflyttningsklara lokaler i den så kallade ubåtshallen – det enda alternativ som kan komma ifråga sedan det nu står klart att konsultföretaget Sigma fyller hela det hus som planerats huvudsakligen för dem.

Det huset står klart i början av hösten, lagom till huvudägaren Dan Olofssons 50-årsdag den 24 september.

Andra varvets VD Peter Wulff, som nu jobbar stenhårt inför parkens kommande utåtriktade lansering, har alltså hamnat i något av en Moment 22-situation.

— Det så kallade Sigmahuset får inte plats för några andra hyresgäster, förutom mig och Andra Varvets minimala administration, säger Peter Wulff till Rapidus. Det är problematiskt att vi inte har mera att erbjuda, då företag inom IT-branschen, som vi ju främst riktar in oss på, knappast planerar för flera år framåt.

Men Peter Wulff är samtidigt uppenbart nöjd med det faktum att det ytterst expansiva Sigma bestämt sig för att flytta med hela 14 bolag och över 500 konsulter till nybygget, med sju våningar och 11.000 kvadrameter kontorsyta.

Men även om Sigma blir helt dominerande hyresgäst blir atriumhallen i huset öppen för allmänheten, med både restaurang, pub och konferens- och mässutrymmen vid den 26 meter höga glasvägg som vetter ut mot hamnen. Enligt vad Rapidus inhämtat ligger redan krögaren Anderas Pieplow, som driver restaurang Skeppsbron 2 i Malmö, i förhandlingar om restaurangrörelsen i Sigmahuset.

I ubåtshallen, idag bara ett skal men om ett drygt år ett mediegymnasium och serviceutrustat företagshus, tillkommer 16.000 kvadratmeter kontorsyta samtidigt som byggnaden ska behålla sin gamla industriella karaktär. 700 gymnasieelever och uppemot 500 anställda i företag inryms här.

Andra Varvet siktar nästan helt och hållet in sig på att bli en teknikpark för IT-företag, samt i viss mån även för nya medieföretag. För det senare syftet har kontakter redan tagits med Danmarks Radio, för att utbyta tankar kring strategin för Danmarks Radios etablering i Ørestaden på Amager och de förväntade sidoetableringar i samma bransch Ørestadsselskabet hoppas detta ska leda till.

Andra Varvet ägs till 50 procent av fastighetskoncernen Wihlborgs och till 50 procent av Malmö Stad. Styrelseordförande är Wihlborgs vice ordförande Bengt Madsen.

Det blir en avsevärt längre väntan än vad som var tänkt från början för de företag som vill söka etablering […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad