måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Euris nyemission redan fulltecknad

Den pågående nyemissionen i lundaföretaget European Institute of Science (Euris) är fulltecknad redan från start. En grupp institutioner har gått in och garanterat hela emissionsbeloppet om 9,6 miljoner svenska kronor.

Av emissionsprospektet framgår bara att huvudägarna i Euris har avstått teckningsrätter motsvarande två tredjedelar av de 605.500 nyemitterade aktierna i syfte att öka ägarspridningen i bolaget. Vad som inte står är att hela emissionen är garanterad och därför kommer att bli övertecknad.

Vilka institutioner det rör sig om är hemligt. Per Olsson, vice VD på Spectra kapitalförvaltning som sköter emissionen, uppger bara att det rör sig om högst fem institutioner och att alla inte är svenska.

Efter anmälningstidens utgång 2 maj kommer Spectra tillsammans med Euris att gå igenom alla anmälningar utan företrädesrätt och fördela de nya aktierna mellan institutioner och privata placerare. Målet är att både få in några institutioner som nya ägare och samtidigt tillräckligt många småsparare för att öka likviditeten i aktien, som handlas på SBIs väntelista.

Den pågående nyemissionen i lundaföretaget European Institute of Science (Euris) är fulltecknad redan från start. En grupp institutioner har gått […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad