måndag 2 oktober 2023

inloggad som

De första vinnarna blir kommunikationsföretagen

Av Jan Wifstrand

Lysande utsikter, höga förväntningar, prognoser om åtskilliga procents ekonomisk tillväxt och en flora av ja-svar om viljan att integrera – det är det som har dominerat Öresundsrapporteringen och politikernas deklarationer under senare tids nedräkning inför broöppningen. Nu, när det är några futtiga månader kvar är det dags för den nödvändiga varningen.

Ha inte för höga förväntningar.

De prognoser som skrivs bygger på rationella, kyligt tabellinriktade resonemang. Och de politiska uttalandena görs av personer som aldrig riktigt kommer att ställas till svars.

Det verkliga utfallet, däremot, avgörs av brotaxorna, eurofrågan och det viktigaste: Människornas attityder.

Att allt talar för en stark utveckling i Öresundsregionen på lång sikt är sant. Men det florerar också en smått naiv tro på att stora prisskillnader på konsumtionsvaror eller boende snabbt ska framkalla ett rationellt agerande och en totalt sett effektiv marknad.

Detta är överoptimism. Att direktörer eller folk i allmänhet säger att de tänker bete sig på ett visst sätt innebär inte att de gör det. Tvärtom finns starka tecken på att företagens intåg på varandras marknader runt Öresund går mycket långsamt.

Skälen är attitydskillnader och okunskap.

Förvisso har vi sett Framfab, Connecta med flera svenska IT-konsulter, som ligger långt före sina danska kolleger, tåga in med god aptit för att sluka danska, relativt sett lågt värderade IT-verksamheter. Men vinsterna har inte räknats hem.

Inom många andra grenar skapar varje företagsköp från andra sidan, i Danmark och i Skåne, rubriker. Det innebär inte att en verklig, regional marknad skapas.

Faktum kvarstår – merparten skåningar eller danskar känner inte den andra sidan i någon större utsträckning, saknar personliga kontakter och har sällan eller aldrig rört sig längre än till Rådhuspladsen eller Aq-Va-Kul.

Vinnarna i första skedet är därför lätta att utnämna. Det är PR- och kommunikationsföretagen, särskilt de som har tänkt tanken att kunna föra sig i både Danmark och Sverige.

Därför är det lätt att heta Carta, GCI Mannov eller något liknande just nu. De snabbaste integrationsfakturorna skrivs av dem som sprider elementär kunskap och underlättar nya kontakter.

De formulerar affärslivets kontaktannonser och kommer att tjäna bra på det. De övriga vinsterna tar längre tid att kamma hem.

FÖR ÖVRIGT ANSER INTE…

…Rapidus att tävlingar hör hemma i medier som detta. Men vi kan inte låta bli att ge våra läsare chansen i en engångsvariant av ”Finn fem fel”.

Nyhetstelegrammet nedan har Copenhagen Capacity knåpat ihop i sin strävan att locka näringslivets internationella storheter till Øresundsregionen.

På engelska.

Så här står det ordagrant och bokstavligen på http://www.copcap.dk, under ”news”:

Danes on top in using IT

Danes are heavy user of the Internet and access to the Internet from private homes are rasing with rocket speed. Today, 45% of Danish families has a home-based access to the Internet – up from 8% three years ago.

Välkomna med era mail med de fem felen.

Medan vi generat rodnar å Copcaps vägnar och väntar på bidragen föreslår vi ett namnbyte – Copenhagen Incapacity?

Av Jan Wifstrand Lysande utsikter, höga förväntningar, prognoser om åtskilliga procents ekonomisk tillväxt och en flora av ja-svar om viljan […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad