måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Datakonsulter i Helsingborg startar portalföretag för gemensam marknadsföring

Portaler börjar bli populära även utanför Internet. Nu bildar två datakonsultföretag i Helsingborgstrakten ett ”portalföretag”. Tanken är arbeta gemensamt under ett namn via portalföretaget för att därmed effektivare kunna marknadsföra sina tjänster. Det nya företaget heter IT Strategy Group i Helsingborg AB.

— Allting är än så länge i sin linda och vi söker fortfarande fler intressenter som vill vara med och arbeta utifrån en gemensam plattform, säger Johan Lagerwall, VD för IT Strategy Group.

I ett senare skede kan det dessutom bli aktuellt med egen verksamhet i det nya bolaget, i stället för att enbart vara ett paraply åt de företag som grundat bolaget.

Bakom IT Strategy Group står European Retail Consulting i Helsingborg AB och det relativt nystartade Conlogo IT Konsulter AB i Rydebäck söder om Helsingborg. Trots närheten mellan företagen är varken Helsingborg eller Öresundsregionen en geografisk gräns för verksamheten.

— I dag betyder inte geografin särskilt mycket. Man tänker europeiskt och det gör vi också, säger Johan Lagerwall, som i övrigt är hemlighetsfull kring framtidsplanerna för IT Strategy Group.

Portaler börjar bli populära även utanför Internet. Nu bildar två datakonsultföretag i Helsingborgstrakten ett ”portalföretag”. Tanken är arbeta gemensamt under […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad