fredag 29 september 2023

inloggad som

MIP Technologies från Lund i samarbete med Pfizer

Nybildade lundaföretaget MIP Technologies på Ideon har utvecklat en ny metod för blodrening. Produkten, med arbetsnamnet MIP, har väckt intresse bland stora läkemedelsföretag. Redan ett par månader efter företagsstarten har ett samarbetsprojekt inletts med Pfizer.

När mediciner genomgår klinisk prövning måste blodet kunna renas för att resultaten ska bli mätbara. Dagens mediciner är så effektiva att endast mycket små doser behövs och befintliga metoder för blodrening är därför otillräckliga, enligt Christine Berggren, VD på MIP Technologies.

En av de första utmaningarna för företaget är att få in kapital för att underlätta en expansion.

— Det verkar inte så svårt att knyta kontakter med investerare. Vi har haft en första kontakt med Medicon Valley Capital, säger Christine Berggren.

Det nya bolaget har utvecklats ur ett europeiskt universitetsnätverk och de tre grundarna har alla gedigen akademisk bakgrund. Christine Berggren är doktor i analytisk kemi, Börje Sellergren vid universitetet i Mainz är doktor i tillämpad biokemi och Kees Ensing vid universitetet i Groningen är doktor i farmaci.

Nybildade lundaföretaget MIP Technologies på Ideon har utvecklat en ny metod för blodrening. Produkten, med arbetsnamnet MIP, har väckt intresse […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad