måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Miljönätverk planeras över Sundet

Öresundsuniversitet har planer på att starta ett miljönätverk i Öresundsregionen, enligt samma modell som när Medicon Valley Academy en gång bildades. Nätverket syftar till att öka samarbetet mellan universitet och näringsliv och att marknadsföra kompetensen i regionen.

För att nätverket ska kunna bli effektivt måste begreppet miljö avgränsas. Just nu utreds därför inom vilka områden som regionens forskning och industri har särskild spetskompetens när det gäller miljöfrågor.

— Ett område där jag tror att vi ligger långt fram är byggande av stora infrastrukturella satsningar på ett miljövänligt sätt. Det har skapats know-how hos alla inblandade i Öresundsbrobygget, säger Bengt Streijffert, chef för Öresundsregionens sekretariat.

Öresundsuniversitet har planer på att starta ett miljönätverk i Öresundsregionen, enligt samma modell som när Medicon Valley Academy en gång […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad