torsdag 28 september 2023

inloggad som

Det behövs en europeisk modell för den nya ekonomin

Av Bjarne Stenquist

Den IT-ledda uppgången på Stockholmsbörsen har slagit resten av Europa med häpnad. Börsen har gått upp med över 60 procent på dryga fyra månader. Också i Köpenhamn står köparna i kö för IT-aktier.

Även om bakslag säkerligen kommer, måste man inse att något nytt och viktigt skett. Ett klimat som liknar det amerikanska är på väg att växa fram. Möjligheten att snabbt tjäna enormt mycket pengar utlöser en närmast frenetisk kreativitet; nya idéer, nya produkter och nya företag skjuter som svampar ur jorden.

Hur mycket man än kan ifrågasätta värderingen av enskilda bolag återspeglar det som sker ett fundamentalt faktum; i dag finns bara två områden av ekonomin som står i början av sin utveckling, nämligen IT och bioteknik. Ju fler nätverk en produkt eller en tjänst har möjlighet att samverka i, desto högre blir dess värde, skriver Wired-redaktören Kevin Kelly. Och om det finns något man kan säga med säkerhet är det att nätverken växer, växer och växer.

Nätverkssamhället har möjligen just lärt sig gå. I Öresundsregionen kan vi se inledningen på en vridning av ekonomin mot ett kunskapsdrivet tjänstesamhälle, men bara inledningen.

Därför kan man också förutspå att betydligt fler IT-relaterade företag söker sig mot börsen, inte bara i Stockholm och Köpenhamn och utan i hela Europa. Och det kommer att behövas. Enligt en sammanställning i danska Børsen nyligen finns sammanlagt 345 renodlade IT-företag noterade på Europas samtliga börser, varav 160 i Tyskland, 29 i Stockholm och tre i Köpenhamn. Den europeiska totalsumman är dock lägre än det antal som finns listade på enbart en av de amerikanska aktiemarknaderna; Nasdaq.

Medvetenheten om att mycket behöver göras i Europa för att inte bli ifrånsprunget av USA ökar. I ett tal vid universitet i Michigan i december förra året sade EU-kommissionens ordförande, Romani Prodi:

”IT och Internet har skapat miljoner nya jobb här i USA, givit produktiviteten en rejäl skjuts framåt… Utvecklingen i Europa har varit mindre spektakulär och mindre enhetlig, men vi är på gång. Sverige och Finland är redan lika avancerade som USA, andra är på väg att komma ikapp. …När hela Europa har blivit ett kunskapsbaserat samhälle, då kommer tillväxten i ekonomin och i antalet nya jobb att skjuta i höjden.”

Förhoppningarna är således stora. Men kan Europa klara omställningen? Och till vilket pris?

Jag tror att man kan säga att det i Europa inte finns acceptans för en utveckling som den i USA; medan den stora majoriteten fått det mycket bättre de senaste tio åren har de tio procent av befolkningen som är fattigast blivit 25 procent fattigare (mätt i reallön).

I Öresundsregionen finns redan tydliga tecken på en tudelning av ekonomin; stor koncentration av teknikintensiva företag i Lund och Köpenhamn, hög arbetslöshet och bidragsberoende i Malmös och Köpenhamns ytterområden.

Här finns en enorm utmaning. Hur skapar vi ett samhälle och en region som gynnar en entreprenörsdriven tillväxt och som samtidigt är fungerande och sammanhållen, med solidaritet och omtanke om de svagaste?

Till denna fråga återkommer jag i ett par följande kommentarer.

Av Bjarne Stenquist Den IT-ledda uppgången på Stockholmsbörsen har slagit resten av Europa med häpnad. Börsen har gått upp med […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad