lördag 30 september 2023

inloggad som

Byggbranschen får nytt virtuellt nät

Öresundsregionens byggföretag och leverantörer m.fl. ska få helt nya och större möjligheter till utbud, inköp och marknadsundersökningar från och med nästa år.

Det sker via ett kommande så kallat virtuellt marknadsnät, eng. virtual supply chain. Det är en hemsida på Internet, där alla leverantörer och inköpare kan anmäla sig och söka affärskontakter under kontrollerade former. Projektet stöttas av EU-medel.

Kontrollen av företagens identitet och kontaktpersoner görs vid anmälan.

Den nya skapelsen är ett exempel på hur näringslivet kan fungera på nya sätt i exempelvis Öresundsregionen. De nya virtuella marknadsnäten kommer i praktiskt taget alla branscher. Byggbranschen är bara första steget.

EU har via Esprit-programmet understött utvecklingen av den första marknadsplatsen ”Supply Point”, med deltagande av det danska företaget NetGuide i Symbion Science Park i Köpenhamn samt i Århus.

NetGuide samarbetar i projektet med det brittiska Trade-Zone, de två franska konsultföretagen ISV och LanceXport och dessutom med universitet i Storbritannien, Tyskland och Grekland.

SupplyPoint vill skärpa konkurrensen genom att man blixtsnabbt ska kunna se vilka underleverantörer som finns i byggindustrin och hur snabbt och till vilket pris de kan leverera.

Modellen kan ses som särskilt lämplig för Öresundsregionen, där små- och mellanstora företag får helt nya möjligheter att konkurrera med de stora. Många fler och mindre uppdrag läggs ut till offert i stället för att automatiskt gå till en stor, fast leverantör. Och i regionen ligger företagen tätt, utan att känna till varandra.

Systemet kan också användas som nyhetsgrupper, vilket innebär att om något dyker upp som verkar intressant för ett visst företag reagerar datorn.

Man ska dessutom kunna gå in i ett skyddat system och kontakta affärspartners anonymt. Kontraktsupprättande ska också kunna skötas digitalt.

Dessa möjligheter utgör också ett steg mot så kallade virtuella konsortier, där man kan kopplas direkt till offentliga upphandlingar med möjlighet att skapa avancerad matchning mellan olika affärspartners.

NetGuide i Danmark har till uppgift att koda systemet, och har dessutom en försäljningsfunktion.

Öresundsregionens byggföretag och leverantörer m.fl. ska få helt nya och större möjligheter till utbud, inköp och marknadsundersökningar från och med […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad