Ericssonaffären kan bli räddningen för Lund som telekomcenter

Kort sagt: Morgonens tunga telekomnyhet, att Ericsson lägger ihop sitt plattformsbolag i Lund med STMicroelectronics halvledarverksamhet, kan tolkas på två sätt. Antingen som en varningssignal när makten över Ericssons verksamhet i Lund flyttas till Schweiz - eller som ett viktigt erkännande av Lundaorganisationens styrka.

Allt talar för att det senare är den riktiga tolkningen. Faktum är att affären långsiktigt kan visa sig vara räddningen för Lunds tätposition i en allt mer global telekombransch. Alternativet hade i värsta fall varit kraftiga neddragningar på EMP.

Av Thomas Frostberg

Även om vissa nyhetswebbar toppar med dystra rubriker som "Ericsson flyttar kontor från Lund till Genève" är den mer relevanta tolkningen av affären att samriskbolaget med STMicroelectronics kan rädda Ericssons verksamhet i Lund på lång sikt. Var huvudkontoret ligger är faktiskt mindre intressant, så länge Ericsson kan visa att nyckelkompetensen inom mobilområdet finns i Lund.

Bakgrunden till affären är i korthet en genomgripande förändring av hur våra mobiltelefoner ser ut, där själva mobiltekniken blir en allt mindre del av helheten. I stället är det multimediatjänster som musik, webbsurfning och mobil-tv som tar allt mer plats innanför skalet på mobilerna. Medan Ericsson är ledande inom radiotekniken dominerar STMicroelectronics på multimediasidan, men de olika delarna blir allt mer integrerade och de tyngsta kunderna vill i allt högre grad bara ha en leverantör.

"Konstruktörerna på Ericsson Mobile Platforms är några av de bästa i världen. Det är få halvledarkonstruktörer som har så mycket mobilkunnande" säger till exempel Elektroniktidningens utgivare Adam Edström, som menar att affären är ett bevis på Lundaverksamhetens styrka på tekniksidan.

Den bilden förstärks av att Ericssons koncernchef Carl-Henric Svanberg säger att jobben i Lund inte är i fara på grund av sammanslagningen med STMicroelectronics.

"Det händer inget där, för det finns inget överlapp i någon riktning. Snarare är det så att EMP får betydligt bättre hävstång" kommenterar Svanberg på telefon från London i en intervju med Rapidus.

Den senare delen av resonemanget, hävstången, är nämligen själva motivet för affären och samtidigt garantin för att Ericsson i Lund nu står starkare rustat för framtiden.

När Ericsson Mobile Platforms bildades i september 2001 var det just med syftet att sälja Ericssons mobilteknik till alla världens stora mobiltillverkare. Det sammanslagna Sony Ericsson skulle göra telefonerna, medan Ericsson behöll rättigheterna till tekniken och skulle fortsätta utveckla den. Genom att slå ut utvecklingskostnaderna på flera olika mobiltillverkare skulle det skapas en ny business.

Men även om EMP lyckats skaffa sig 15 kunder har visionen aldrig blivit verklighet. Sony Ericsson är fortfarande den dominerande kunden och affärslogiken för EMP har haltat länge, vilket Rapidus skrev i en analys redan i maj. Sony Ericssons marknadsandel i världen räcker helt enkelt inte för att hålla igång EMP:s affärer. Därför förvarnade Svanberg i våras om kommande åtgärder för att effektivisera i Lund efter de senaste årens snabba expansion. I dag är de positiva tongångarna istället tillbaka, när vi talar med honom:

"Lund kommer fortsatt att vara världsledande och problemet hittills har snarare varit att vi inte har kunnat anställa i tillräcklig takt."

Alternativet till affären hade sannolikt varit att EMP på ett eller ett par års sikt, under trycket av ännu sämre ekonomi i en lågkonjunktur, hade knoppats av från Ericsson och reducerats till en intern utvecklingsavdelning inom Sony Ericsson. Då hade nedskärningarna samtidigt kommit som ett brev på posten.

Lyckas det sammanslagna EMP och STMicroelectronics med sin satsning kommer det i stället att innebära fler internationella kopplingar för Lund som telekomcenter och på sikt fler tunga mobiltillverkare som använder Lundateknik i sina lurar.

Den ultimata segern vore förstås att komma in i Nokias telefoner, vilket det redan spekuleras om. Men sorry, det lär inte hända även om Nokia i dag köper teknik från STMicroelectronics. Just den del som EMP levererar, den allra innersta tekniken i telefonerna, har Nokia nämligen valt att göra själva när de skrev avtal med ST. Inte ens Svanberg tror på en sådan affär, säger han till Rapidus.

Men trots att världens största mobiltillverkare inte kommer att köpa Lundateknik så är EMP-affären i dag en viktig milstolpe för både EMP och bolagets alla underleverantörer i regionen.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: