Dansk valg passer lige ind i desperat rekruttering i Sydsverige

Kort sagt: Anders Fogh Rasmussen har netop i dag specifikt bragt indvandring af højtuddannet arbejdskraft på banen som et valgtema i den netop udskrevne valgkamp. Det passer lige ind i en aktuel rekruttering i Sydsverige. Den type indsatser kan sætte længe ventede dagsordner op til valget tirsdag den 13. november - og især efter. Ikke blot om barrierer over Øresund, men om arbejdskraftbarrierer i det hele taget i EU. Sverige er den oplagte case, som nok vil drukne i valgkampen, men derefter kan indsatsen i Sydsverige bidrage til at presse substans og vision ud af statsministerens valgløfter.

Af Keld Broksø

Københavnsredaktør Rapidus

Mens valgbomben eksploderede i dag i Danmark kl. 13.15, da statsminister Anders Fogh Rasmussen udskrev Folketingsvalg til den 13. november, skete der samtidig interessante ting i Sydsverige med direkte forbindelse til et af de kommende valgtemaer: Manglen på højtuddannede til det rødglødende, danske arbejdsmarked.

Dansk Industri - Danmarks største arbejdsgiverorganisation - har nemlig samtidig med valgudskrivelsen koblet sig på HR-konsulenthuset Andersen & Bjørnskovs karrieremesse i Sydsverige, hvor store danske virksomheder som Accenture, A.P. Møller, Lundbeck og ca. 14 andre virksomheder desperat prøver at tiltrække højtudannet arbejdskraft fra Sydsverige.

I går var karrieremessen i Lund, i dag i Göteborg, i morgen i Helsingborg og fredag i Malmö. "Karriärmässan" skal sikre, at danske virksomheder møder svenske kandidater såsom naturvidenskabelige universitetskandidater, farmaceuter, ingeniører og økonomer.

Anders Fogh Rasmussen sagde direkte fra Folketingets talerstol, at regeringen efter et (vundet) valg vil åbne endnu mere for "kontrolleret indvandring" af udlændige med de kvalifikationer, som Danmark har brug for.

Statsministeren har hørt budskabet: Både den danske, offentlige sektor og virksomhederne råber på arbejdskraft. Den politiske dagsorden er skiftet fra at handle om bekæmpelse af arbejdsløshed til at få nok arbejdskraft. Den politiske fokus er også skiftet til at lette skatten på arbejde, hvilket den seneste, danske, skattereform er et første skridt til.

Det er et luksusproblem: Uden mere arbejdskraft må danske firmaer sige nej til mange ordrer.

Der er i sandhedens interesse andre og mere overordnede grunde end arbejdsmarkedet til det danske valg i utide. Tidspunktet er gunstigt for regeringen: Flere ting er faldet på plads - om end ikke kvalitetsreformen for bedre service i den offentlige sektor, som en del af valget også vil dreje sig om. Men uagtet mere overordnede valgtemaer, så ulmer netop arbejdsmarkedet lige under som en nøgle til løsningen af mange problemer. Uden mere arbejdskraft kan det offentlige ikke give bedre service, og virksomhederne mister ordrer.

Ledigheden er allerede faldet til ca. 90.000 personer. Eller til blot 3,3 procent. Dagbladet Børsen har trykt en Greens Konjunkturundersøgelse for 2. kvartal 2007, der viste, at 77% af virksomhedernes topchefer har problemer med at få arbejdskraft. I dag har mange danske virksomheder derfor hvervekampagner i både Polen, Tyskland, Tjekkiet - og så i det sydlige Sverige.

Uanset, hvordan det kommende, nye Folketing vil løse arbejdskraftproblemet, så kommer Sydsverige alene på grund af den nære geografi mere i fokus, når der skal mere kød på problemløsningen - formentlig især efter valget. Sydsverige er simpelthen en oplagt case. Det er også en chance og en udfordring for alle aktører i regionen. Men det handler ikke blot om at fyre op under den endeløse barrieresnak over Øresund, som næppe bliver et valgkamptema i sig selv. Det handler om globalisering i bredere forstand - og især om EU-politik, hvor Sydsveriges arbejdskraft blot er en case, der kan skubbe på en samlet, dansk politik for at skaffe yderligere arbejdskraft.

Noget er der sket: På ét år er antallet af udlændinge med dansk arbejdstilladelse mere end fordoblet. Fra knap 4.700 personer i 1. kvartal 2006 til over 11.000 i 1. kvartal 2007, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Og allerede i sommer annoncerede Anders Fogh Rasmussen, at regeringen vil udforme en ny plan for øget indvandring af kvalificeret arbejdskraft. 3. september blev foreløbig skatten på arbejde sænket beskedent. Men han kan først gå videre med skattelettelser med den ro, som et vundet valg giver. Den ønskede ro var netop endnu et af hans argumenter for valget. De foreløbige meningsmålinger tyder også på, at han får den ro. Men udover lavere skat bliver den kommende regering - i fald den fortsætter - tvunget til at sætte yderligere kød på skelettet af de planer og hensigtserklæringer for mere indvandring af arbejdskraft. En helt stor svaghed er nemlig manglen på konkrete tiltag og forslag fra regeringens side.

Det er højst usikkert om de planer og løfter får mere substans under valgkampen, for det er svært at få det ind i one-liners budskaber. Men for organisationer som Dansk Industri er det værd at bide fast i løfterne for at få dem konkretiseret og gennemført senere hen. Her kommer Sverige igen ind i billedet som en brik i det spil.

Sverige vækster godt nok selv og har faldende arbejdsløshed. Men for statsminister Fredrik Reinfeldt er det altoverskyggende problem at skabe endnu flere jobs og få ledigheden yderligere ned. Altså en helt omvendt situation end i Anders Fogh Rasmussens Danmark.

Og sandt er, at antallet af svenske medarbejdere i de danske virksomheder allerede stiger, og erfaringerne er gode. Dansk Industris politik er at blive endnu bedre til at integrere de højtuddannede svenskere - og så få flere af dem. Mulighederne er gode: Arbejdsløsheden i Sverige for unge mellem 18 og 29 år er 13,2% mod 3,9% i Danmark. Startlønnen for en nyuddannet er 15–20 pct. højere i Danmark end i Sverige. (Heri dog ikke indregnet boligøkonomi, dyrere biler osv.)

Timingen for mere rekruttering er også gunstig: Paraderne falder i fagforeningerne fordi de kan se problemet med det danske arbejdskraftunderskud. Skatteministeriet har vist sig moden til at pille ved skatteaftalen med svenskerne - hvilket dog udskydes nu med valget. Beskæftigelsesministeriet har også en fortsat løs hensigtserklæring om at gøre noget ved barriererne på arbejdsmarkedet. Igen må det udskydes til efter valget. Men det er her i denne valgkamp, at de nuværende regeringspolitikere kan fastholdes på løfterne om at lette indvandringen af arbejdskraft, så man om ikke nu så efter valget kan få tilført mere substans og vision.

Rapidus ønsker Dansk Industri og andre aktører på det område held og lykke med det projekt.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: