Analys: Ny strategi bakom nedskärningen på Ericssons plattformsbolag i Lund

Kort sagt: Ericsson har i dag varslat 250 anställda vid plattformsbolaget i Lund om uppsägning. Den kraftiga förseningen av 3G är en av huvudförklaringarna. Bolaget är klar med första utvecklingsfasen och drar i bromsen för nya, stora utvecklingsprojekt i väntan på att marknaden vänder.

Av Thomas Frostberg

När en tredjedel av de 750 anställda på Ericsson Mobile Platforms i Lund i dag fick veta att de tvingas sluta beror det framför allt på en sak:

Bolaget är klar med utvecklingen av sitt grundläggande utbud av mobilplattformar inom samtliga nuvarande tekniker på marknaden: GSM/GPRS, Edge och framför allt UMTS, mer känt som 3G. Så länge marknaden inte vänder är det ingen idé att fortsätta utvecklingen av nya, förbättrade versioner i samma takt som tidigare. I stället gäller det att börja sälja för att få balans i ekonomin.

Det skulle innebära att Ericsson dragit lärdom av många teknikbolags misstag under de senaste två, tre åren. När den första versionen av produkten inte sålde fortsatte man utveckla nästa version, och nästa. Till slut var pengarna slut. I stället borde försäljningsansträngningarna ha förstärkts kring befintliga produkter och nya modeller tagits fram först när efterfrågan fanns.

Hur verksamheten inom Mobile Platforms har gått hittills vill Ericsson inte berätta, men det står klart att bolaget inte klarat av att leva upp till förväntningarna. Det ville i och för sig inte Ericssons informationschef Pia Gideon kommentera vid eftermiddagens presskonferens, utan hänvisade bara till att koncernens övergripande sparprogram nu också har nått Lund.

Men hade det bara handlat om allmänna besparingar hade Ericsson kunnat skära betydligt hårdare och tidigare. Lund har tvärtom varit prioriterat och hittills klarat sig i stort sett helt från koncernens omfattande nedskärningar.

Slutsatsen blir att plattformsbolaget, som säljer tekniska lösningar till mobiltelefontillverkare, fortfarande är strategiskt viktigt för Ericsson. Det stöps nu om utifrån en delvis ny strategi. Bland annat ger bolaget upp försäljningen av telefonplattformar till aktörer som inte är klassiska mobiltelefontillverkare. Det har tidigare ansett vara en viktig framtidsmarknad, men har inte visat sig vara lönsamt eftersom dessa kunder krävt betydligt större utvecklingsinsatser, nästan ända fram till färdiga telefoner.

Bransch/Kategori

    Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

    Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

    Prova nyhetstjänsten här!


    Samarbetspartners: