fredag 12 april 2024

inloggad som

Urladdade planer på batterifabrik i Malmö

Göteborgsbolaget Texel Energy Storage skulle uppföra en batterifabrik i Malmö som skulle ge upphov till flera tusen arbetstillfällen. Men Malmö stad har upphävt markreservationen. Nu är det oklart om det alls blir någon fabrik.

– Vi diskuterar Malmös tankar och krav och Texels tankar och krav, säger Daniel Wilke, kommunikationschef på Texel.

Malmö stad har upphävt markreservationen för bolaget efter att datumet för en förlängning passerades i oktober förra året.

– För att ta nästa steg behöver vi få mer information från Texel om deras utvecklingsresa och få veta mer konkret exempelvis om hur många nya arbetstillfällen det rör sig om, det är en viktig parameter. Vi väntar på svar från dem, säger Louise Svensson, näringslivsutvecklare vid Malmö stad.

Det var i 2021 som Malmö stad reserverade en stor areal i Norra hamnen till Texel i ett år, som sedan förlängdes ett år till. Företaget har tagit fram ett nytt energilagringssystem för elektricitet från bland annat sol och vind som bolaget menar är det första ekonomiskt överkomliga systemet. Det är ett återvinningsbart batterilagringssystem som kan användas i större skala, som till bostadsområden och städer. Bolaget ska nu industrialisera tekniken.

Kommunen pratar med ett antal företag om möjliga etableringar i Norra hamnen och Louise Svensson förklarar kommunens överväganden:

– Malmös markupplåtanden fungerar enklast med bolag som redan har en färdig produkt eller tjänst. I det här fallet är det en balansgång: dels respekterar vi att bolaget är på en utvecklingsresa, dels är det en tajmingfråga för oss – om när vi är redo att upplåta mark för att få störst nytta för staden. Det är också en fråga om vilken risknivå vi som offentlig aktör bör ta, säger hon och fortsätter:

– Malmö har högt uppställda hållbarhetsmål och vill gärna välkomna företag som kan bidra till dem. Samtidigt är det utmanande att navigera bland dessa nya innovativa bolag vars produkter inte finns på marknaden ännu.

Tillsammans med bland andra Rise och Business Sweden har kommunen tittat på hur man kan hjälpa Texel.

– Kommuner får enligt Kommunallagen inte ge ekonomiskt stöd till företag. Och Sverige som land ger generellt inte medel till enskilda företag. Men det finns EU-medel och liknande att söka som vi kan tipsa om. Det kan också finnas möjlighet till lån hos Exportkreditnämnden. Det vi som kommun kan göra är att hjälpa till att förmedla kontakter och ”öppna dörrar” till olika möjligheter och det har vi gjort för Texel.

Daniel Wilke, kommunikationschef på Texel, berättar om Texels planer:

– Vi har inte skrinlagt planerna på en etablering i Malmö, det gäller R&D, konceptfabrik, fabrik och möjligheten att göra storskalig energilagring. Men vi diskuterar formerna med Malmö för hur Texels eventuella övertagande av marken skulle kunna se ut. Under hela vår dialog har vi varit väldigt öppna mot Malmö om att vi har tittat på en mängd olika möjligheter i Sverige, där Malmö är vårt prioriterade alternativ, men där vi även har dialoger på andra orter i Europa och USA. På sikt är planen en etablering på båda kontinenterna, men vad som kommer först är fortfarande osäkert.

Texel förvärvade nyligen inkråmet i det börsnoterade bolaget Swedish Stirling, som hade förberett en produktion på cirka 10.000 Stirlingmotorenheter i Sibbhult, en produktionsvolym som motsvarar 1 gigawatt av genererad värme och elektricitet.

– Ambitionen är att flytta produktionen till en ny plats för att den ska kunna skalas upp. Motorn är en av ett antal nyckelkomponenter i vårt system, säger Daniel Wilke.

Elisabet Ottosson

Göteborgsbolaget Texel Energy Storage skulle uppföra en batterifabrik i Malmö som skulle ge upphov till flera tusen arbetstillfällen. Men Malmö stad har upphävt markreservationen. Nu är det oklart om det alls blir någon fabrik.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Exoskelett i nya Lejonkulan

    Ett samarbete med Nasa banade väg för Sofie Woge att utveckla ett så kallat exoskelett för personer med ryggmärgsskada. I veckans avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan berättar hon om sitt bolag Tendo som nu behöver pengar för att skala upp.