måndag 11 december 2023

inloggad som

Dyr flytt för Genovis

|  
|  

Enzymbolaget Genovis minskar lönsamheten. Bolagets rapport för årets tredje kvartal släpptes i dag och den mottogs inte väl av marknaden.

Genovis, som utvecklar enzymer till läkemedelsutveckling, har länge varit en lysande life science-stjärna. Under årets tredje kvartal har stjärnan dock lyst svagare. Dagens rapport visar visserligen att omsättningen steg till 30,2 miljoner kronor. Däremot sjönk nettoresultatet till 3,1 Mkr, jämfört med 5,7 Mkr för samma period i fjol.

”Generellt upplever vi bra aktivitet i vår affär och efterfrågan drivs huvudsakligen av de större globala läkemedelsbolagens fokus på antikroppsläkemedel – framför allt nya format såsom bispecifika antikroppar, fusionsproteiner och antikroppskonjugat, så kallade ADCs”, kommenterar Genovis vd Fredrik Olsson i rapporten.

Olsson skriver vidare:

”Tredje kvartalet har präglats av vår flytt till nya specialanpassade lokaler som erbjuder förbättrade möjligheter till uppskalning och fortsatt tillväxt. Vår kostnadsmassa har således påverkats till följd av de nya lokalerna och tillhörande investeringar. Därutöver hade vi under kvartalet kostnader av engångskaraktär om drygt 1 Mkr relaterat till flytt och dubbla lokalhyror, vilka gradvis kommer att upphöra under avslutningen av året. Jag är nöjd med vår starka tillväxt i kvartalet och resultat med hänsyn till de investeringar och tillfälliga kostnader som är kopplade till våra tillväxtambitioner. Justerat för kostnader av engångskaraktär är vårt rörelseresultat förbättrat jämfört med föregående år”.

Under onsdagsförmiddagen är Genovis aktie ner 13 procent. Rapidus har sökt Fredrik Olsson för en kommentar.

Martin Linderoth

Enzymbolaget Genovis minskar lönsamheten. Bolagets rapport för årets tredje kvartal släpptes i dag och mottogs inte väl av marknaden.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad