lördag 2 december 2023

inloggad som

High score för skånska spelundret

|  ,
|  

Skånes dataspelsutvecklare gör rekordvinster och tillväxten är fortsatt stark. Det visar rapporten Spelutvecklarindex.

Enligt rapporten, som tas fram årligen av organisationen Dataspelsbranschen, gjorde sydsvenska spelutvecklare vinster på totalt 667 miljoner kronor 2022. Här räknas bolag från Skåne och Blekinge ihop, totalt 149 stycken varav 20 från Blekinge. Året innan var det totala antalet bolag 120 och vinsten 256 Mkr. Vinstuppgången var alltså 160 procent.

– Vinsterna fluktuerar från år till år eftersom de påverkas av vilka spel som släpps det året, och det är inte ovanligt att det går flera år mellan spelsläpp från ett företag, säger Peter Lübeck, vd för organisationen Game Habitat som bland annat driver kontorshotellet Devhub för spelbolag i Malmö.

Rapporten visar också att antalet anställda i branschen i regionen fortsatte att öka, till mer än 1.700 personer år 2022. Enligt Game Habitat, som gjorde en egen undersökning i fjol, är omkring hälften av dem inflyttade till regionen.

– Vi vet inte exakt eftersom det inte går att kartlägga, men vi har sett att andelen inflyttade har ökat markant sedan vi startade för tio år sedan. Baserat på intervjuerna från vår undersökning förra året så är vår uppskattning att närmare hälften är inflyttade, om inte fler, säger Peter Lübeck.

Malmö dominerar den sydsvenska spelbranschen med sina 80 bolag. Men sett över två år har antalet skånska spelutvecklingsbolag utanför Malmö fördubblats, till dagens 49 bolag.

– Vårt mål är att Sydsverige ska vara världens mest inkluderande och välmående ekosystem för spelutveckling. Det är kul att se att det startas fler bolag även utanför Malmö där branschen är koncentrerad. Vi involverar gärna fler kommuner i vårt arbete, säger Peter Lübeck.

Emiliano Strauss

Skånes dataspelsutvecklare gör rekordvinster och tillväxten är fortsatt stark. Det visar rapporten Spelutvecklarindex.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad