lördag 30 september 2023

inloggad som

Dagens rapporter: Gasporox och Glycorex

Ett urval av dagens bokslutsrapporter från skånska börsbolag:

Gasporox

Det går allt bättre för Lundaföretaget Gasporox, som tillverkar mätutrustning för läkemedels- och livsmedelsförpackningar. Omsättningen för helåret ökade med 36 procent till drygt 21 miljoner kronor. Företaget går dock alltjämt med förlust och det fjärde kvartalet blev lite sämre än motsvarande period året innan.

– Det fjärde kvartalet 2022 var starkt, men jämförelsesiffran från Q4 2021 är lite speciell eftersom vi då hade en ketchupeffekt efter pandemin. När det gäller resultatet tar vi förlusten medvetet eftersom vi fortsätter att utveckla produkter. Vi hade kunnat göra positivt resultat om vi ville, men vi tänker långsiktigt. Vi tog in en lånefacilitet i fjol och jag bedömer att det kommer att räcka till dess att vi har positivt kassaflöde, säger vd Märta Lewander Xu till Rapidus.

Gasporox är noterat på First North med ett börsvärde på 140 miljoner kronor.

Glycorex

Glycorex i Lund säljer en teknik som avlägsnar specifika antikroppar från blodet. Produkten heter Glycorsorb och gör det möjligt med så kallade blodgruppsinkompatibla transplantationer. Försäljningen ökade med 28 procent till 36 miljoner kronor under helåret 2022. Bolaget gör dock förlust.

– Vi tar kostnader för utvecklingen av nästa produkt, UBP, som möjliggör blodtransfusioner oberoende av blodgrupp. Utan det hade vi nästan gjort nollresultat, men inte riktigt. Vi är väldigt positiva om framtiden, till exempel bidrog vi nu i februari till Sydafrikas första blodgruppsinkompatibla transplantation av en njure. Det fick väldigt stor uppmärksamhet i landet, säger vd Johan Lavén.

Glycorex är noterat på handelslistan NGM med ett börsvärde på 300 miljoner kronor.

Gunnar Wrede

Ett urval av dagens bokslutsrapporter från skånska börsbolag: Gasporox Det går allt bättre för Lundaföretaget Gasporox, som tillverkar mätutrustning för […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad