måndag 25 september 2023

inloggad som

Vindkraftsbolag kritiska till Tidöavtalet… 

En av punkterna i den nya regeringens samarbetsavtal handlar om att stoppa det som kallas ”subventioner” för havsbaserade vindkraftverks uppkoppling till elnätet. Rapidus har ringt runt till några av regionens vindkraftsbolag, som förhåller sig kritiska till regeringens formuleringar och det politiska velandet.

– Energipolitiken borde vara teknikneutral, den behöver skapa goda förutsättningar för alla produktionsmetoder. Det är olyckligt att man vill gå in och ändra Svenska Kraftnäts villkor, när det finns flera aktörer som investerat hundratals miljoner på att projektera under tidigare förhållanden, säger Eolus Vinds vd Per Witalisson.

Eolus planerar att bygga havsbaserade vindkraftsparker i grundområdet Sjollen. Mellan Saltholmen och Lommabukten har Hässleholmsbolaget planer på att bygga 20-25 vindkraftverk. Per Witalisson understryker att bolagets Sjollen-projekt skulle klara av stå för uppkopplingskostnaden, något Eolus har haft med i beräkningarna.  Kustvind i Malmö har också långt gångna expansionsplaner i havet, som kan påverkas av de nya politiska turerna.

– Svenska Kraftnät har ansvar att utveckla Sveriges stamnät, alltså att bygga ut transmissionsnätet med ledningar från områden där elen produceras till konsumenten. Den tidigare energiöverenskommelsen, som regeringen nu vill slopa, likställer egentligen bara elproduktion till havs med produktion på land, det är knappast en subvention, säger Kustvinds vd Magnus Jiborn.

Det Skånebaserade bolaget planerar för bygga mellan 25 och 33 turbiner, 8-15 kilometer från kusten inom Skurups och Trelleborgs kommuner. I Tidöavtalet heter det att ”principen är att den som ansluter till elnätet ska stå för de kostnader anslutningen orsakar ska upprätthållas även till havs.” Magnus Jiborn säger att detta kommer att innebära att utbyggnaden av kraftproduktion i södra Sverige – där havsbaserad vindkraft enligt honom är huvudalternativet – kommer att fördröjas. 

– Det är ruskigt dyrt att anlägga kablar i havet. För vår del har vi hela tiden räknat med själva kunna finansiera nätanslutningen, eftersom våra planerade vindkraftverk ligger nära land. Tidöavtalet kommer att öka våra kostnader något, men vi klarar oss ändå, säger han.

Emiliano Strauss

En av punkterna i den nya regeringens samarbetsavtal handlar om att stoppa det som kallas ”subventioner” för havsbaserade vindkraftverks uppkoppling till […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad