måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Nytt bolag utvecklar teknik för bättre cellhantering

|  
|  

Deeptech-bolaget Sorbus Biomedical utvecklar en typ av laboratorieutrustning som ska se till att celler som plockas ut ur kroppen behåller sin funktion längre. Bolaget bildades av cellbiologen Roger Rönn, som nu också tilldelas ett stipendium från Sten K Johnsons Stiftelse.

– Vi är ett av de mindre bolagen vid Smile Incubator och är fortfarande tidigt i utvecklingen, säger han.

Roger Rönn doktorerade i stamcellsbiologi 2015 och fick idén till Sorbus under sin forskning.

– Det grundade sig i att jag observerat hur nya celler ofta tappar sitt funktionella värde när man utför rutinarbeten i laboratoriemiljö, säger han.

Celler som tas ur kroppen kan, även om de överlever, snabbt tappa sin förmåga att utföra sina specifika uppgifter som färska celler inuti kroppen. Det innebär att de efter hantering i laboratoriet inte längre kan utföra sina specifika uppgifter i kroppen.

– Det vi ser är att celler som hanteras på traditionellt vis har väldigt höga oxidativa skador, syreskador, vilket sker till följd av att cellerna exponeras för den syrgashalt som finns i luften vi andas. Det är naturligt för oss att andas atmosfäriska syrgashalter, men för celler djupt inne i kroppen är syreexponeringen ofta mindre än en tiondel så hög, säger Roger Rönn.

Behovet av att odla celler med bibehållen funktionalitet finns inom akademi, läkemedelsindustri och klinik. Roger Rönn ser att det finns ett hål på marknaden att fylla, vilket skapat intresse för Surbus från potentiella investerare.

– Vi har en bra dialog och förhoppningen är att allt ska vara moget för en större investering nästa år. Det stora fokuset för bolaget just nu är att ta produktutvecklingen framåt så att vi kan skicka in en patentansökan.

Mette Carlbom

Deeptech-bolaget Sorbus Biomedical utvecklar en typ av laboratorieutrustning som ska se till att celler som plockas ut ur kroppen behåller […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad