tisdag 5 december 2023

inloggad som

Interreg-fonden finansierar life science-analys av Öresundsregionen…

Ett projekt för att analysera Greater Copenhagen-regionens life science-sektor har beviljats 7,5 miljoner kronor av EU. Det är det dansk-svenska samarbetet Medicon Valley Alliance som tilldelats pengarna. 

– Vi behöver skapa ett mer uppdaterat underlag för vad life science-bolagen har för behov, säger Petter Hartman, vd på MVA.

Enligt Petter Hartman finns det många skäl till att göra en grundlig översikt i regionen. Dels att politiker behöver få en tydligare bild över vad life science bidrar med; men informationen är också nödvändig internt för branschen i samband med marknadsföring och finansiering. Dessutom menar han att den gamla life science-definitionen inte hängt med i utvecklingen.

– Det har skett en branschglidning som gjort att många bolag som egentligen sysslar med life science inte inkluderas. Vilket innebär att vi inte fångar upp alla bolag, säger Petter Hartman.

Som exempel nämner han AI-, IT-och big data-specialiserade bolag vars verksamheter har fokus på livskvalitet, hälsa och medicin.

Det treåriga projektet startar i januari 2019 och har en total budget på 15 miljoner kronor. Hälften av budgeten finansieras genom bidrag från EU:s regionala utvecklingsprogram Interreg. Resten kommer från MVA, Øresundsinstitutet, Region Skåne och Region Själland. Som en del av projektet kommer ett kompetensråd att tillsättas, bestående av företrädare för bland annat universitet, industrier och bägge sidors regioner.

För bara en vecka sedan meddelade MVA att man fått ett EU-bidrag på 3,3 miljoner euro till projektet Reprounion: ett dansk-svenskt samarbete inom fertilitetsforskning och ofrivillig barnlöshet. Projektet totala budget ligger på det dubbla, 6,6 miljoner euro, och är ett forskningssamarbete mellan Lunds, Malmö och Köpenhamns universitet, Region Skåne och Region Hovedstaden samt Ferring.

Från MVA:s sida är det ett led i en medveten strategi där rollen som nätverksorganisation ska kompletteras med formaliserade partnerskap inom exempelvis klinisk forskning över sundet. Mycket som en direkt konsekvens av den danska lagen som träder i kraft 1 januari, som fråntar regionerna ansvaret för näringslivsfrämjande insatser. Något som enligt Petter Hartman går stick i stäv med den svenska hållningen, där Region Skåne snarare ökat sitt engagemang kring dessa frågor.

– Vi känner att vi behöver ta ett ökat ansvar för att det kliniska forskningssamarbetet mellan länderna ska komma till stånd. Att vi kan vara spindeln i nätet mellan sjukvården, industrin och akademien, säger han.

Magnus Erlandsson

Ett projekt för att analysera Greater Copenhagen-regionens life science-sektor har beviljats 7,5 miljoner kronor av EU. Det är det dansk-svenska […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.