söndag 25 februari 2024

inloggad som

Notan kapas för Max IV – universitetet sparar 30 miljoner om året

nymaxlab
Forskningsanläggningen Max IV i Lund blir klar tre månader före utsatt tid. Bild: Perry Nordeng

Bygget av Max IV:s fastigheter blir 300 miljoner kronor billigare än beräknat, enligt en färsk prognos från Peabs och Wihlborgs projektbolag som Rapidus tagit del av. Det innebär tiotals miljoner i årliga besparingar för Lunds universitet, som lovat hyra lokalerna i minst 25 år.

Lunds universitet kan se fram emot både snabbare inflyttning och mycket lägre ingångshyra när Max IV står klart i juni. Enligt den ursprungliga planen skulle universitetet ta över fastigheterna 1 september nästa år, nu ser det ut att bli 1 juni istället.

Bygget har gått snabbare och blivit billigare än beräknat, uppger Ulrika Hallengren, vd för Peab och Wihlborgs gemensamma projektbolag ML4.

Ulrika Hallengren– Planering, produktion och entreprenörernas utförande har fungerat väldigt bra. I flera avgörande frågor har vi varit lyckosamma, bland annat när vi beslutade att vänta med att starta produktionen tills vi hade hela utförandeplanen till etapp ett klar. Det innebar nio månader senare byggstart, men vi kunde å andra sidan köra med full fart när vi satte igång. Vi valde också att inte dela upp projektet i delar, vilket gjort att vi kunnat ha en mindre och effektivare organisation, säger Ulrika Hallengren till Rapidus.

Ytterligare ett tungt skäl till att kostnaderna blivit lägre är dock något som byggherren själv inte råder över – konjunkturen och ränteläget – då bygget finansieras med lån.

– Byggkostnadsindex har varit lägre än budgeterat och konjunkturen i sig har inneburit att köpen kunnat göras effektivare, men framförallt innebär det låga ränteläget att kostnaderna för byggnadskreditiven blivit lägre än vi räknat med. Det är bärande faktorer till att kostnaderna blir 300 miljoner kronor lägre, och stannar på 1,9 miljarder, säger Ulrika Hallengren.

För Lunds universitet, som är så gott som är ensam hyresgäst i Max IV, innebär det lägre hyra för avtalsperioden, som är på 25 år.

– Så länge räntan ligger kvar på dagens låga nivå kommer hyran, inklusive drift, underhåll, amortering, ränta och avkastning till ägaren, att vara cirka 70 miljoner kronor per år, istället för strax under 100, som den skulle varit med de senaste tio årens genomsnittsränta, säger Lunds universitets projektdirektör Lars Lavesson till Rapidus.

I dagsläget är huvuddelen av Max IV färdigställd och den 1 juni överlämnas nycklarna till universitetet, som redan nu har påbörjat installationer i vissa lokaler.

ML4 ägs gemensamt av Wihlborgs och Peab, som tillsammans fick uppdraget att bygga, äga och förvalta synkotronljusanläggningen med universitetet som hyresgäst. Bolaget får inte äga andra fastigheter än Max IV och universitetet har vetorätt mot andra hyresgäster.

Jennie Lorentsson

Bygget av Max IV:s fastigheter blir 300 miljoner kronor billigare än beräknat, enligt en färsk prognos från Peabs och Wihlborgs […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • “Odlat kött blir billigare än ko”

  ,
  Re:meat är först i Sverige med att utveckla odlat kött. Nu söker Malmöbolaget långsiktiga investerare som vet hur man bygger upp industrier från grunden.

 • Blåste Akelius liv i skoldebatten?

  Den avblåsta affären där Roger Akelius skulle köpa 25 procent av Academedia är en av de mest bisarra händelser som blivit mediastoff i svenskt näringsliv sedan millennieskiftet. Men det finns en enkel förklaring till att det blev så galet.

 • Rollatorbroms körde i diket

  Medeonbolaget Brillanze pausar försöken att få ut sina rollatorbromsar på marknaden och satsar istället på sina trasselfria fiskerullar. Bolaget håller nu på att resa 6 miljoner kronor för att snabba på utrullningen.

 • Tufft år för poolförsäljaren

  Konjunkturen och räntan var inte nådig mot poolföretaget Gullberg & Jansson i Helsingborg under 2023. Försäljningen dök och vinst vändes till förlust.