tisdag 26 september 2023

inloggad som

”Skillnader i företagskultur kan bli en konkurrensfördel”

Förutsättningarna är de bästa – möjligen med undantag för de höga bropriserna – för små och medelstora företag som vill göra affärer över Sundet eller etablera sig på andra sidan. Likheterna är större än skillnaderna samtidigt som skillnaderna i många fall kan vändas till konkurrensfördelar.

Alternativet – en långtgående anpassning för att parera skillnaderna, riskerar att minska konkurrensfördelarna och därmed de möjliga vinsterna.

Det är några av slutsatserna i rapporten ”Forretningsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Øresundsregionen” som i eftermiddag presenteras vid ett seminarium i Köpenhamn. Rapporten är skriven av Daniel Suhr och Cenneth Lindgren på uppdrag av svenska ambassaden och Exportrådet i Köpenhamn.

Men det gäller att se upp – skillnaderna i främst affärskultur, företagsledning och kommunikation, både intern och extern, och hur man som företag hanterar dessa skillnader kan bli helt avgörande för om satsningen lyckas eller inte.

Författarna har intervjuat ett tiotal företag som framgångsrikt har etablerat sig på båda sidor av Sundet och kommit fram till att det inte är nödvändigt att försöka få bort alla skillnader, bara man känner till och förstår dem.

För att kunna dra nytta av skillnaderna gäller det att agera nu och ta en position på den nya marknaden innan en allmän harmoniseringsvåg raderat möjligheten, menar Daniel Suhr och Cenneth Lindgren.

Förutsättningarna är de bästa – möjligen med undantag för de höga bropriserna – för små och medelstora företag som vill […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad