lördag 30 september 2023

inloggad som

Färre exportbolag räknar med nyanställningar

|  
|  

Andelen exportföretag i Sverige som tror att de kommer att anställa fler är mindre än i våras. Men det är fortfarande mer än en tredjedel som ställer sig fortsatt positiva till det. Det samma gäller skånska företag, som drar nytta av att Danmark står fortsatt starkt.

Sammanlagt räknar 34 procent av företagen i Sverige med att öka antalet anställda det kommande året, en minskning från 46 procent i våras. Det visar undersökningen Exportkreditbarometern, som har tagits fram av Svensk Exportkredit (SEK) och baseras på svenska exportföretag med mer än 25 miljoner i omsättning. 

Skåne har i dag cirka 6.400 exporterande företag. Sammanlagt sysselsätter de runt 160.000 personer. Max Hedberg, chef på SEK:s Skånekontor säger att regionen ligger på nivå med resten av landet när det kommer till anställningsvilja.

– Det är som mycket annat branschspecifikt. Det vi ser är att de som redan har kraft i sig verkar tuffa på ganska bra. Även teknikföretag verkar starka, där ser vi istället arbetskraftsbrist. Detsamma gäller företag som jobbar med energieffektivisering och hållbarhet. Men andra har det svårare, livsmedelsbranschen till exempel. Problemet där är att de redan har genomfört effektiviseringar vilket gör det svårt att skära ner ytterligare på personalsidan, säger Max Hedberg.

Även byggbranschen får det svårt när efterfrågan minskar. 

–  Men tittar man på rörelseresultaten som bolagen har visat i slutet av 2021 och början av 2022 är bolagen marginalmässigt starka, det beror på  att man redan har genomfört sina effektiviseringsprogram, säger han.

Sedan finns det andra faktorer som ger Skåne en fördel. En är de många utbildningarna i regionen, menat Max Hedberg.

– Man ska inte heller sticka under stol med att vi påverkas av Köpenhamnsregionen som är stark. Så fort det saknas kompetens är det till hjälp med en stark Öresundshub, det har vi sett inom flera branscher, säger Max Hedberg.

Mette Carlbom

Andelen exportföretag i Sverige som tror att de kommer att anställa fler är mindre än i våras. Men det är […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad