onsdag 6 december 2023

inloggad som

Malmö störst i Skåne på life science

Malmö har tagit över Lunds titel som Skånes life science-huvudstad, men det är fortfarande i Lund som flest företag föds. Samtidigt växer gapet till Danmark. Det framgår av en rapport från Öresundsinstitutet och Medicon Valley Alliance om life science-branschen i regionen som släpps i morgon, onsdag.

– Personalmässigt är Malmö nu den största life science-staden i Skåne, där finns tillverkningen, huvudkontoren och de nationella kontoren för utländska företag. Däremot har Lund stärkt sin roll som innovationsstad, vilket inte slår igenom arbetsgivarmässigt, säger Öresundsinstitutets vd Johan Wessman till Rapidus.

Antalet anställda inom branschen i Lund påverkas fortfarande av Astra Zenecas nedläggning och Baxters flytt av tillverkning till Italien. Det betyder dock inte nödvändigtvis att kompetensen eller ens arbetstillfällena försvinner i långa loppet eftersom de stora företagshändelserna också leder till avknoppningar.

– 2002 lämnade Ferring Malmö för att flytta först till Örestad och sedan flytta huvudkontoret vidare till Schweiz. Men de lämnade efter sig företag i Malmö som bröts ut, som Polypeptide. Nu har de avknoppningarna fler anställda i Malmö än vad Ferring hade före flytten, säger Johan Wessman.

Trots covid-19 betraktar Öresundsinstitutet den skånska life science-branschen som stabil. 80 procent av de tillfrågade företagen säger att de inte påverkats personalmässigt av pandemin och många har rent av märkt en ökad efterfrågan. Däremot är mindre företag som är beroende av kapitaltillförsel mer utsatta och det är av säkerhetsskäl svårt för nya företag att komma ut med säljare i sjukvården. Och gapet till Danmark ökar.

– I Danmark finns NovoNordisk som rubbar alla jämförelser eftersom de är så stora och framgångsrika. Skåne saknar i dag det stora ankarföretag som Astra Zeneca var, de ger tillgång till erfarenhet av globala miljöer och drar till sig spetskompetens. Men tittar man på nystartade bolag så klarar sig Skåne bra, säger Johan Wessman.

Niclas Lindstrand

Malmö har tagit över Lunds titel som Skånes life science-huvudstad, men det är fortfarande i Lund som flest företag föds. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad