måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Svensk lansering för diabetesprevention…

|  
|  

Medeonföretaget Lundoch Diagnostics lanserar nu sina diabetesförebyggande produkter på den svenska marknaden. Det handlar om screeningverktyget LDcoder, som tidigt kan identifiera personer med förhöjd risk att få diabetes typ 2, samt det webbaserade friskvårdsprogrammet LDwell, som hjälper till att minska risken för att drabbas av sjukdomen.

– LDcoder är världens första blodtest som mycket tidigt, upp till fyra år före dagens konventionella metoder, hittar individer med risk att utveckla diabetes. Det har gjorts många kliniska studier som visar att livsstilsförändringar kan minska risken med upp till 60 procent, förutsatt att förändringarna görs i ett tidigt skede. Som ett komplement till testet har vi därför tagit fram LDwell, som ger stöd för att förbättra kost och motion. Som uppföljning ska nya tester med LDcoder göras vart sjätte månad, säger Yang de Marinis, vd och grundare av Lundoch Diagnostics.

LDcoder består av två analyskit som analyserar nivåerna av två proteiner i blodet som fungerar som biomarkörer. Detta kombineras med en AI-driven programvara som, baserat på analysresultaten, utvärderar individens risk för att utveckla diabetes. Tekniken bygger på omfattande forskning och kliniska studier av över 7.000 individer – under ledning av Yang de Marinis, som är docent vid Lunds universitet och professor vid Shandong University i Kina.

– Testet har potential att revolutionera diabetesscreening och förebyggande arbete mot diabetes världen över. Vi diskuterar samarbeten med flera svenska vårdgivare för att kunna erbjuda LDcoder-tester och hoppas mycket snart ha tecknat de första avtalen, säger hon.

Elisabet Ottosson

Medeonföretaget Lundoch Diagnostics lanserar nu sina diabetesförebyggande produkter på den svenska marknaden. Det handlar om screeningverktyget LDcoder, som tidigt kan […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad