måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Pink Programming expanderar utomlands

|  
|  

Pink Programming, ett ideellt nätverk för kvinnliga utvecklare, expanderar nu till Danmark. Detta görs genom att arrangera en nätverksträff den 23 oktober i Köpenhamn i ett sponsrat samarbete med företaget The Org. Därefter kan fler nya länder bli aktuella för föreningen.

– Vi vill få bolagen att bli medvetna om att deras resa inte ska sluta vid att rekrytera jämställt, utan att det handlar om att förändra hela kulturen på arbetsplatser. Vi ser att det i dag är många kvinnor som hoppar av branschen på grund av särbehandling eller en sexistisk kultur. Vid eventet kommer vi att fokusera på ämnen som kretsar kring att starta bolag och vi utgår från frågor kring hur vi kan lösa problem inom bolag med hjälp av teknologin, säger Pink Programmings styrelseordförande Vida Eivazi.

Möjligheten att sprida nätverket utanför Sveriges gränser beror till stor del på pandemin, då föreningen fick tänka om och tvingades bli mer digital. Expansionen till Danmark ska betraktas som ett steg på vägen, men nätverket har ännu inte fastställt hur mycket man ska expandera eller vilket land som blir härnäst. Intresset och efterfrågan är dock stort inom EU, enligt Vida Eivazi.

– Våra digitala möten har gjort att fler utanför Sverige har kunnat delta. Förra året hade vi deltagare från totalt 25 länder som anslöt sig till våra digitala event. Men vi fortsätter nu även med fysiska event, då det efterfrågas både från sponsorer och deltagare, säger hon.

I dag är det många företag som har policy för jämställdhet och mångfald, särskilt när det kommer till rekryteringsprocesser. Men när det kommer till IT- och teknikbranscherna har vi en lång väg att gå, säger Vida Eivazi.

Julia Eriksson

Pink Programming, ett ideellt nätverk för kvinnliga utvecklare, expanderar nu till Danmark. Detta görs genom att arrangera en nätverksträff den […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad