fredag 9 juni 2023

inloggad som

Malmö får ny klimatkonferens…

Den 21 september är det premiär för The Drop – Climate Tech Conference, en konferens för teknikinvesteringar i Malmö. Syftet är att sammanföra globala investerare med innovativa miljöinriktade företag för att accelerera omställningen mot en hållbar framtid. Almi Företagspartner i Skåne projektleder eventet.

– Effekten ska vara att deltagarna går hem efter konferensen med den senaste kunskapen och ett nytt stort nätverk. Under dagen ska vi ha ett maraton i paneldiskussioner med ett 70-tal personer på scen, små sidokonferenser i olika ämnen, samt enskilda samtal där vi hjälpt till med matchmaking mellan investerare och företag, säger Karl Philip Barakate, projektledare för konferensen och rådgivare vid Almi Företagspartner.

Konferensen vänder sig till alla inom näringslivsutveckling som har ett klimatintresse, exempelvis riskkapitalister eller affärsänglar inom miljöteknik, innovativa bolag, forskare samt inkubatorer, forskningsparker och andra statliga eller regionala aktörer.

– Vårt fokus är koldioxidreduktion, men vi ser gärna även bredare lösningar på miljöproblem, fortsätter han.

Programpunkterna omfattar koldioxidinfångning, alger som lösning på flera miljöproblem och stöd för företagsledare att bli klimatkämpar.

– Skåne ligger långt fram inom många av de här områdena. Vi räknar med flera hundra deltagare, många svenska bolag, men även företag från Baltikum och norra Europa. Vi förväntar oss att de långsiktiga effekterna efter konferensen blir fler skånska bolag inom miljöteknik och nya nätverk med internationella investerare. Konferensen är tänkt att vara återkommande; vi har finansiering även för nästa år, säger Karl Philip Barakate.

Organisatörerna är Almi Företagspartner, Skåne Startups, Revolt och två klimatfonder. Den delfinansieras under projektnamnet IRIS, Riskkapital i Skåne, av Europeiska regionala utvecklingsfonden, samt Region Skåne, Malmö stad och Event in Skåne.

Elisabet Ottosson

Den 21 september är det premiär för The Drop – Climate Tech Conference, en konferens för teknikinvesteringar i Malmö. Syftet […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl