fredag 9 juni 2023

inloggad som

…och satsar på att minska klimatpåverkan

|  
|  

Efter många turer fick Polypeptide Laboratories förra året tillstånd av Länsstyrelsen att dubbla maxproduktionen i Limhamn till 1.000 kilogram produkt per år. Sedan dess har bolaget satsat på flera miljöinriktade projekt, bland annat för att minska förbrukningen av vatten.

– En av satsningarna är att vi har installerat en förbättrad enhet som reducerar våra utsläpp i luften ännu mer för att ytterligare minska vår klimatpåverkan, säger Jens Fricke.

Polypeptide startade tillståndsprocessen för att få utöka produktionen av läkemedelssubstanser i Limhamn för över sex år sedan. Länsstyrelsen nekade till en början, bland annat med motiveringen att fabrikens lokalisering i närheten av bostadshus och förskolor inte rimmar med fabrikens utsatta mål. Dessutom ansåg man att transportvägarna till anläggningen inte är lämpade för transporter av farligt gods. Men efter överklagan och en ny ansökan fick Polypeptide förra året godkänt.

Polypeptide Group var tidigare helägt av Frederik Paulsen Jr, som även äger skånska QPharma, Nordic Drugs och Svar Life Sciences, samt Ferring som tidigare var Malmöbaserat men nu har huvudkontoret i Schweiz. Jens Fricke vill inte uppge några färska omsättningssiffror för Limhamnenheten utan hänvisar till moderbolagets årsredovisning. Under 2020 var Polypeptide Laboratories nettoomsättning 732 miljoner kronor.

Elisabet Ottosson

Efter många turer fick Polypeptide Laboratories förra året tillstånd av Länsstyrelsen att dubbla maxproduktionen i Limhamn till 1.000 kilogram produkt per […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl