tisdag 5 mars 2024

inloggad som

Nya VD:n ska ge NE fler förpackningar

Med mobilappar, fler samarbeten och nya betalningsmodeller ska Nationalencyklopedins VD Hubert Kjellberg ta upp kampen mot gratis uppslagsverk på nätet. Men någon vinst blir det inte i år för det Malmöbaserade kunskapsföretaget. Det säger Hubert Kjellberg till Rapidus i en första medieintervju sedan han tillträdde VD-jobbet i januari.

Med Wikipedia som främsta konkurrent på privatmarknaden vill nu också Nationalencyklopedin öka sin närvaro på nätet. Uppslagsverket håller på att utvecklas så att det går att ta del av på fler sätt, exempelvis i mobiltelefoner och på läsplattor. För tillfället pågår en upphandling om framtagning av en Ipad-applikation.

— Förr var vi bara ett uppslagsverk, men nu måste vi se på oss själva på ett nytt sätt. Min huvuduppgift är i korthet att utveckla innehållet, förpacka om och sälja detta innehåll genom nya samarbeten, partnerskap och affärsmodeller, säger Hubert Kjellberg.

Wikipedia har 17 miljoner artiklar på 278 olika språk. Innehållet skapas till största del av användarna själva och tjänsten har ett starkt fäst i framförallt den yngre generationen.

— Wikipedia har mycket innehåll och trivia, medan vi envist fortsätter att försöka konkurrera med objektiv faktagranskning. Uppslagsverket i bokform må ha nått vägs ände, men genom att kunna erbjuda den bredden och det djupet vi har av fakta i dagens kunskapssamhälle tror jag att vi har en stark framtid, säger Hubert Kjellberg.

Det brutna räkenskapsåret 2009/2010 låg NE:s omsättning på knappt 120 miljoner kronor och vinsten på fem miljoner. Åren innan gjorde bolaget förluster i mångmiljonklassen. Uppsvinget i fjol berodde till stor del på distributionssamarbete med flera dagstidningar.

Hubert Kjellberg räknar med att årets omsättning blir klart lägre och att det inte blir någon vinst. Det mest lönsamma affärsområdet är inriktat mot skolor och bibliotek som betalar för fleranvändarlicenser.

Totalt har bolaget i dag knappt 50 medarbetare, varav 35 sysslar med uppslagsverkets innehåll och ett tiotal med försäljning och administration. NE håller nu på att bygga upp en mer kundorienterad organisation. En ny redaktionschef rekryteras och tre chefstjänster med inriktning mot konsumentmarknaden och skolområdet ska tillsättas.

Verksamheten ingår i Malmöbaserade Cydonia-koncernen.

Anders Frick

Med mobilappar, fler samarbeten och nya betalningsmodeller ska Nationalencyklopedins VD Hubert Kjellberg ta upp kampen mot gratis uppslagsverk på nätet. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad