fredag 12 april 2024

inloggad som

Nato-inträdet bäddar för dansk-svenskt samarbete

Dansk försvarsindustri jublar över Sveriges medlemskap i Nato. Nu smids planer för hur de båda länderna kan dra nytta av varandra i Natos upphandlingar.

Joachim Finkielman, vd för Dansk Industri Forsvar og Sikkerhet, tror att det finns stora möjligheter i ett dansk-svenskt samarbete.

– Vi mindre länder får nu möjlighet att gemensamt leverera en del av den teknik som vi skulle vilja sälja till de andra Natoländerna. Tidigare har svenskarna inte haft möjlighet att lämna anbud på Nato-upphandlingar, säger Joachim Finkielman till Rapidus.

– Nu kan vi lägga fram gemensamma erbjudanden. Nato har NSPA, en organisation som gör uppköp på uppdrag av Nato. Och MCIA är Natos IT- och cybersäkerhetsorganisation. Det finns en enorm potential över Öresund och det måste vi förstås utforska.

DI Forsvar og Sikkerhed bjuder därför in svensk och finsk försvarsindustri till Danmark till ett industrievenemang med anledning av Natos 75-årsjubileum den 17-18 april.

Samtidigt har det nordiska försvarssamarbetet Nordefco nyligen sammanträtt. Här har representanter från försvarsindustrierna i de fyra nordiska Natoländerna träffat de fyra försvarsmaterielcheferna – just för att diskutera den nya potentialen.

Sedan möts dansk och svensk försvarsindustri på världens största vapenmässa, Eurosatory, i Paris den 17-21 juni, där Danmark har 30 företag och Sverige 35. Nu kommer de att delta tillsammans i en mottagning i den danska paviljongen.

Det hela är en fortsättning på ett intensifierat samarbete som inletts efter Rysslands invasion av Ukraina. Skillnaden nu är att Danmark och Sverige – tillsammans med Norge och Finland – kan samordna sig i Natos regi.

Motsvarigheten i Sverige till DI Forsvar og Sikkerhet är SOFF – Säkerhets- och Försvarsföretagen. Generalsekreterare Robert Limmergård håller helt med dansken om de nya möjligheterna och delar hans analyser, säger han till Rapidus.

– Jag tror att Nato-medlemskapet kommer att underlätta för företagen. Det gör det lättare att arbeta mot samma målbild, den kollektiva förmågeutvecklingen, och att regelverken anpassas för större utbyte mellan medlemsstater och företagen, säger Robert Limmergård och fortsätter:

– I grunden fungerar försvarsmarknaden på så vis att det inte spelar någon roll hur innovativa företagen är – eller hur de samverkar med andra företag – om det inte finns förutsättningar för samverkan mellan medlemsstater. Nu stärks dessa förutsättningar.

Keld Broksø

Dansk försvarsindustri jublar över Sveriges medlemskap i Nato. Nu smids planer för hur de båda länderna kan dra nytta av varandra i Natos upphandlingar.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Exoskelett i nya Lejonkulan

    Ett samarbete med Nasa banade väg för Sofie Woge att utveckla ett så kallat exoskelett för personer med ryggmärgsskada. I veckans avsnitt av Rapidus podd Lejonkulan berättar hon om sitt bolag Tendo som nu behöver pengar för att skala upp.