torsdag 30 maj 2024

inloggad som

…och en guldgruva för startups

Natointrädet får investeringar i försvarsteknik att skjuta i höjden och det finns stora pengar att hämta när Sverige rustar upp. Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.

– Silicon Valley byggdes med försvarspengar, det är en enorm möjlighet för startups att det nu kommer in militära pengar. Det finns en innovationsfond inom Nato och en annan inom EU, det berättade Saabs vice ordförande Bert Nordberg på Rapidus event om försvarsindustrin i förra månaden.

I Natos egen riskkapitalfond, Nato Innovation Fund (NIF), finns det stora pengar att hämta. 1 miljard euro, cirka 12 miljarder kronor, ska under de kommande 15 åren investeras i bolag som jobbar med Natos kärnfrågor. De investerade pengarna ska främst användas för att utveckla nya tekniker som kan användas i försvaret. Viktiga områden är exempelvis artificiell intelligens, rymdbaserad teknik och automation.

I och med Sveriges Nato-inträde kan NIF investera i svenska företag. Starkt kopplat till NIF är Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (Diana). Syftet med Diana är att hitta och snabbt utveckla ny teknik som kan bidra till att lösa problem och utmaningar på försvarsområdet.

Inom acceleratorn sammanförs startup-bolag, forskare och etablerade teknikbolag från områden som till exempel artificiell intelligens, nya material, kvantdatorteknik och bioteknik.

Men för skånska bolag kan det dröja innan de får se röken av några pengar. Detta enligt Elias Mibesjö som driver nyhetssajten Försvarssektorn Nyheter och grundat startupen Flexotrap, som säljer ett egenutvecklat mobilt kulfångsystem.

– Vi har inte nåtts av någon information om vi kan ta del av Diana-medel. Vi vet att myndigheterna har valt ut Linköping universitets företagsinkubator Lead som Diana-accelerator. Vi är anslutna till Ideon Innovation i Lund och inväntar mer information. Vi uppfattar att detta är nytt för alla och förhoppningsvis klarnar bilden snart, säger han.

Totalt 23 Nato-medlemmar, däribland Sverige, bidrar till fonden. Varje land bidrar ekonomiskt utefter storlek på land och ekonomi. Enligt försvarsminister Pål Jonson (M) kommer Sverige att lägga ungefär 40 miljoner kronor under de första åren. Pengarna kommer tas från försvarsbudgetens post om forskning och teknisk utveckling.

Även inom EU finns en fond, Europeiska försvarsfonden (EDF), som ska främja samverkan mellan europeiska företag inom försvarsområdet och stärka deras innovationsförmåga. 7,9 miljarder euro finns i fonden.

Martin Linderoth

Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Lyft för Joel Eklunds sportföretag

  USWE Sports som säljer sportryggsäckar gick över 100 Mkr i försäljning under det brutna räkenskapsåret. Även lönsamheten förbättras snabbt.

 • Great IT på förvärvsjakt

  Med ny vd och uppskruvade tillväxtmål söker Great IT efter bolag att sluka. IT-koncernen vill omsätta 1 miljard kronor inom fem år.

 • Industridesign vänder efter tuff vår

  Designföretaget Zenit i Malmö pustar ut efter en vår som vd Jonas Svennberg kallar för ”katastrof”. Nu väljer fem av firmans anställda att bli partner i bolaget.

 • Genombrott för Opticept

  Opticept har fått sin största order hittills, fem gånger större än tidigare års helårsomsättningar.
  – Det går inte att jämföra med något annat vi presterat, säger vd Thomas Lundqvist som nu måste skala upp produktionen.