lördag 2 december 2023

inloggad som

Ljus i tunneln för prylkedjan

|  
|  

Kjell Group, Kjell & Companys börsnoterade ägarbolag med huvudkontor i Malmö, rusade på rapporten för tredje kvartalet. Vd Andreas Rylander beskriver dock dagens konsumtionsmarknad som ”ganska tuff”.

Kjell & Company är återförsäljare av elektroniktillbehör till bland annat datorer, telefoner och nätverk. Ägarbolaget Kjell Group omsatte 650,8 miljoner kronor under årets tredje kvartal, en ökning med 3,4 procent, visade upp ett starkt kassaflöde, dock med oförändrad lönsamhet mätt som rörelsemarginal. När siffrorna blev offentliga på tisdagen rusade Kjells aktie tvåsiffrigt.

– Den lönsamma försäljningstillväxten ser vi som något mycket positivt och ett styrkebesked för Kjell Group och vår affär. Genom systematiskt förbättringsarbete har vi också ökat effektiviteten i vårt rörelsekapital och genererat ett mycket starkt kassaflöde som har tagit ner vår nettoskuld betydligt, säger säger Kjell Groups vd och koncernchef Andreas Rylander.

Gällande marknadens reaktion på rapporten där aktien steg 23 procent säger han:

– Jag är självklart glad över det, men samtidigt är kursen fortfarande ner i år. Jag tror det här var en rekyl tillbaka efter den senaste tidens kursnedgång och jag hoppas givetvis att det fortsätter åt rätt håll.

Andreas Rylander beskriver dagens konsumtionsmarknad som ”ganska tuff”, där räntehöjningar och andra inflationskostnader drabbar privatkonsumenten hårt.

– Vi verkar i en tekniktung bransch där vi hela tiden måste tillhandahålla rätt och relevanta produkter till rätt priser. Samtidigt är vår affärsmodell behovsstyrd, antingen behöver du en laddsladd eller så behöver du inte det för att ge ett exempel, och därmed är vi inte lika konjunkturkänsliga, säger Andreas Rylander.

Efter en rad effektiviseringsåtgärder, bland annat kostnadseffektivisering inom inköp, logistik och butiksdrift, minskade Kjell Group sin nettoskuld med 90 Mkr i det tredje kvartalet. Trots det är koncernens skuldsättning fortsatt hög.

– Vi noterades 2021 och har merparten av tiden sedan dess upplevt några stökiga år kopplat till vår supply chain där vi haft stora problem med produkttillgång och frakt. Det har tvingat oss att bygga upp större lager vilket följaktligen påverkat skuldsättningsgraden vilket gör att den bakåtblickande bilden inte är helt rättvisande. Framåt ser vi en fortsatt förbättring av skuldgraden och jag ser inga problem med vår finansiering framöver, säger Andreas Rylander.

Kjell Group bedriver idag försäljning via 115 butiker i Sverige och 30 i Norge, samt på nätet som står för knappt 30 procent av intäkterna. Sverige står för drygt 70 procent av koncernens omsättning.

Martin Linderoth

Kjell Group, Kjell & Companys ägarbolag med huvudkontor i Malmö, rusade på rapporten för tredje kvartalet. Vd Andreas Rylander beskriver dock dagens konsumtionsmarknad som ”ganska tuff”.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad