lördag 2 december 2023

inloggad som

Tivoli klarar sig utan svenskar

|  
|  

Tivoli i Köpenhamn har tappat de flesta av de 30-35 procent svenskar som tidigare ingick i besökarunderlaget. Ändå går nöjesparken mot ett rekordår.

Efter nio månader redovisar Tivoli nu en stadig utveckling. Juli, augusti och september var de bästa månaderna i Tivolis 180-åriga historia mätt i omsättning och vinst.

Under årets första nio månader hade Tivoli 2,7 miljoner besökare jämfört med 2,5 miljoner under samma period förra året. Det är en ökning med 8 procent. Under årets första nio månader hade Tivoli en nettoomsättning på 845,4 miljoner danska kronor jämfört med 773,3 miljoner danska kronor under samma period förra året. Det är en tillväxt på 9 procent.

Tivoli är öppet året runt och höjer sina förväntningar för 2023 till en omsättning på cirka 1.200 miljoner danska kronor för 2023. Årets resultat före skatt förväntas uppgå till 100 miljoner danska kronor.

Svenskarna har hållit sig borta främst på grund av att den svenska kronan är svag och har nått en rekordlåg nivå mot den danska kronan.

Däremot har Tivoli har ingen fullständig förklaring till att året ändå bjuder på rekordresultat, trots att svenskarna, som förr om åren utgjort 30–35 procent av det totala antalet besök, i stort sett hållit sig borta. Bolaget analyserar nu de svenska besökssiffrorna och söker en mer precis kartläggning över vilka som har kommit i stället. Tivoli arbetar också med teorier om ökad köpkraft bland både danskar och fler utländska turister från andra länder, inte minst betydligt fler amerikanska besökare.

– Valutan har gjort det dyrare för svenskar att vara turister i landet, och det märks därför på Tivoli, konstaterade Tivolis vd Susanne Mørch Koch redan i Q2-bokslutet.

Då var hon tveksam till att Tivoli skule få tillbaka svenskarna. Konstaterandet är nu i tredje kvartalet att rekordet är hemma även nästan utan svenskar.

Tivoli är ett börsbolag noterat i Köpenhamn och aktien har stigit efter kvartalsrapporten.
Tivolis börsvärde är 4,2 miljarder danska kronor, motsvarande cirka 6,5 miljarder svenska.

Keld Broksø

Tivoli i Köpenhamn har tappat de flesta av de 30-35 procent svenskar som tidigare ingick i besökarunderlaget. Ändå går nöjesparken mot ett rekordår.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad