fredag 9 juni 2023

inloggad som

Bra år för Boozt

|  
|  

E-handelsföretaget Boozt, med huvudkontor i Malmö, ökade försäljning och vinst under 2022.

Siffrorna hade redan kommunicerats till aktiemarknaden i december. Det är ändå lite överraskande givet förväntningar om lägre privatkonsumtion.

Tvärtemot många andra företag accelererade dessutom tillväxten under det fjärde kvartalet. Omsättningen ökade med nästan 24 procent i Q4, medan helåret stannade på 16 procent. Helårets omsättning blev 6,7 miljarder kronor. Lönsamheten på helåret orkade dock inte riktigt med i samma tempo på grund av högre kostnader.

– Vi vände 2022 års utmaningar till en möjlighet vilket ledde till enastående siffror och resultat. Konsumentsentiment och inflationstryck fortsatte att påverka efterfrågan under kvartalet. Dessutom påverkades hela branschen av höga lagernivåer vilket ledde till ökade marknadsaktiviteter. Vi är fortsatt övertygade om att vi kan fortsätta ta marknadsandelar med en nettoomsättningstillväxt för 2023 i intervallet 5-15 procent och bibehålla branschledande marginaler, skriver vd Hermann Haraldsson i bokslutsrapporten.

E-handelsföretaget Boozt, med huvudkontor i Malmö, ökade försäljning och vinst under 2022. Siffrorna hade redan kommunicerats till aktiemarknaden i december. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl