fredag 9 juni 2023

inloggad som

Allt fler ser baksidor med distansarbete

|  
|  

Distansarbetet som triggades av pandemin kommer att öka ytterligare. Det spår branschorganisationen Ledarna och pekar på stora utmaningar för chefsrollen om innovationskraft och teamkänsla ska kunna bevaras.

Rapidus temaserie, som tar tempen på näringslivet i regionen, handlar i dag chefsrollens utveckling sedan pandemins utbrott.

Organisationen har intervjuat över 5.000 chefer och förbundsordförande Andreas Miller säger att det finns en växande oro bland chefer i dag.

– Vi konstaterar att chefernas samlade bedömning är att distansarbetet kommer att öka. De tror också att fler anställda i högre grad kommer att anpassa sina arbetstider individuellt. Att leda en verksamhet blir därmed ett alltmer komplext uppdrag när arbetet blir mer splittrat i tid och rum. Det finns även en oro bland chefer om att det blir svårare att bygga en stark företagskultur och teamkänsla, säger Andreas Miller.

Något som också oroar cheferna i rapporten är bristen på inblick de får över medarbetarnas arbetssituation och allmänna mående. Ett annat orosmoln är distansarbetets påverkan på företagens innovationskraft.

– Innovation handlar om att jobba tillsammans, att ses och ha snabba utbyten. Det går förstås att göra digitalt, men många chefer oroar sig över att det kan hota innovationskraften. En av dem sa ”vi jobbar väldigt mycket samtidigt, men inte tillsammans” och det tycker jag fångar problematiken, säger Andreas Miller.

Svaret är dock inte att tvinga alla medarbetare till kontoren. Enligt Pontus Karlsson, vd för chefrekryteringsbolaget K2 Search, blir det istället allt viktigare att skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vilja komma till kontoret.

– Man måste få folk att vilja komma in och när medarbetarna väl är på plats så ska de få ut något av det. Man ska komma ut från kontoret fylld med energi. Vi är sociala djur och det kommer inte att förändras, säger han.

Emiliano Strauss

Distansarbetet som triggades av pandemin kommer att öka ytterligare. Det spår branschorganisationen Ledarna och pekar på stora utmaningar för chefsrollen […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl