måndag 5 juni 2023

inloggad som

17 miljoner till Neuronano

|  
|  

Tunna mikroelektroder som stimulerar hjärnans nervsystem kan snart komma att lindra symtom för Parkinsonpatienter. Bakom teknologin står forskarteamet i Lundabaserade Neuronano som precis tagit in 19 miljoner kronor för att slutföra djurstudier innan elektroderna kan testas på patienter.

– Vi ligger omkring ett och ett halvt år ifrån kliniska studier, säger Neuronanos grundare Jens Schouenborg, professor i neurofysiologi vid Lunds universitet.

Utvecklingen av elektroder som används inom så kallad Deep Brain Stimulation (DBS) har tagits fram inom Neuronano Research Center vid Lunds universitet. Jens Schouenborg leder forskningen vid centret och nyligen disputerade inte mindre än tre av hans forskare.

Den mångåriga forskningen är nu dessutom på god väg att bli en kommersiell produkt genom bolaget Neuronano som Jens Schouenborg sjösatte tillsammans med entreprenören Per-Anders Johansson 2006. Deras koncept är att ta fram tunna mikroelektroder som har minimal påverkan på hjärnvävnaden och som samtidigt gör det lättare att stimulera ett precist område, menar Jens Schouenborg.

– Den teknik som finns i dag är i grunden ganska grov. Det är relativt tjocka elektroder, mellan 1,3 och 1,4 millimeter i diameter, som leder till oprecis stimulering. Ett av problemen är att de inte är biomekaniskt kompatibla med vävnaden, vilket leder till omfattande ärrbildning, så vi jobbar med flexibla, mjuka material som inte ska ge upphov till främmande reaktioner, säger han.

Under 2021 och 2022 kommer elektroderna att användas i djurstudier för att sedan testas på människor. Användningsområdet är främst symtomlindring för personer som lider av Parkinsons, en kronisk neurologisk sjukdom som påverkar rörelseförmågan. Tekniken kan även användas för att lindra kronisk smärta och exempelvis narkolepsi, enligt Jens Schouenborg.

– Efter att ha uppnått proof of concept jobbar vi under den nuvarande fasen med att vidareutveckla prototypen för att kunna låsa designen inför de kommande säkerhetstesterna, säger han.

Neuronano ingår i den Karlshamnsbaserade koncernen Cimon som har en portfölj med 21 utvecklingsbolag.

Sara Nkwe Assarsson

Tunna mikroelektroder som stimulerar hjärnans nervsystem kan snart komma att lindra symtom för Parkinsonpatienter. Bakom teknologin står forskarteamet i Lundabaserade […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl