fredag 9 juni 2023

inloggad som

Beyond Clean Water tar nya tag

Helsingborgsbaserade Beyond Clean Water håller på att ta in fem miljoner kronor i en riktad emission till befintliga och nya ägare. Bolaget har under ny ledning börjat sälja sina patenterade vattenreningsfilter för dagvattenbrunnar.

BWC var för några år sedan omskrivet då förre ägaren oriktigt rapporterat om stora ordrar – som i själva verket var obefintliga. Filtertillverkningen startade i dotterbolaget Swepur, nu likviderat, av förre majoritetsägaren Niels Dannrup via bolaget Optineo. I somras inleddes konkurs av Optineo och Niels Dannrup är inte längre kvar som storägare.

När vd Patrick Baltscheffsky kom in i Beyond Clean Water hösten 2015 fanns varken någon produktion eller försäljning av filtren. Men sedan två år har försäljningen dragit igång genom nya dotterbolaget SweDrop.

– Vi säljer försiktigt fler och fler filter i Sverige men även i Sydkorea och Norge, säger Patrick Baltscheffsky.

Några av bolagets större ägare är med i den aktuella emissionen, men Patrick Baltscheffsky vill inte avslöja vilka. Bolaget gör samtidigt en kvittningsemission i samma storleksordning.

Filtret är ett engångsfilter som flyter på vattnet i dagvattenbrunnar och vanligen räcker ett år. Det innehåller tre olika adsorbenter: aktivt kol som fångar diverse oönskade substanser, polypropylenfiber som tar spillolja och krossad masugnsslagg som adsorberar tungmetaller.

– Speciellt kring vägar och avstjälpningsplatser vid snöröjning samlas mycket föroreningar som spolas ner i dagvattenbrunnar och ut i jungfruliga vattendrag när det regnar, säger Patrick Baltscheffsky.

Beyond Clean Water har ett 20-tal ägare, där fastighetsbolaget Kvalitena och riskkapitalbolaget Trebur är de största. Totalt sysselsätts fyra personer, varav tre konsulter. Årets omsättning beräknas landa på en miljon kronor, uppger Patrick Baltscheffsky.

Elisabet Ottosson

Helsingborgsbaserade Beyond Clean Water håller på att ta in fem miljoner kronor i en riktad emission till befintliga och nya ägare. Bolaget […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl