onsdag 6 december 2023

inloggad som

Fortsatt högtryck för växande affärsjuristbyråer

Som Rapidus tidigare rapporterat avtar rusningen till börslistorna något bland skånska teknikbolag. Men den trenden märks knappt alls hos de större affärjuristbyråerna i Skåne. Samtliga som Rapidus talat med vittnar om en fortsatt glödhet transaktionsmarknad.

– Det är full fart på marknaden med både privata och publika transaktioner. Det har varit högtryck i ett par år och börsnoteringsfönstret står vidöppet, inte minst för life science-sektorn. Vi har inte märkt av någon nedgång, utan tvärtemot ser vi ett fortsatt flöde av noteringar, säger Ola Grahn på Settervalls.

Settervalls sysselsätter närmare 70 personer i Skåne och har de senaste åren varit med och tagit Alligator, BoneSupport och Saniona till börsen. Ola Grahn uppger att det har blivit svårare att hitta ny personal att rekrytera.

Mannheimer Swartling sysselsätter ett 70-tal jurister i Skåne, varav 15 rekryterats i år.

– Det är fortsatt högtryck på transaktionsmarknaden och ganska blandat med ärenden i år. Allt från teknikbolag som ska noteras och många avknoppningar. Det är fortfarande säljarens marknad i mångt och mycket. Det finns mycket kapital som ska investeras, säger Johan Lekholm på Mannheimer Swartling.

Mannheimer Swartling var bland annat med när amerikanska Twilio förvärvade Beepsend i februari och när noterade Getinge reste fyra miljarder kronor i somras. Johan Lekholm är inte säker på att Mannheimer Swartling sett någon nedgång på börsnoteringar, och hänvisar till att byrån oftast arbetar med större bolag som listar sig på Stockholmsbörsens huvudlista.

Lindahls har vuxit till att sysselsätta 100 personer på kontoren i Malmö och Helsingborg, varav ett tiotal anställdes i år. Johan Herrström har märkt att antal noteringar ebbat ut något.

– Svårt att säga vad det beror på. Men eftersom det varit så pass mycket noteringar de senaste åren, på mindre listor, så kanske kraven på bolagen har höjts. Men samtidigt som vi märkt en viss nedgång på den publika sidan så vägs det upp av den privata sidan. Där har vi lika mycket affärer, eller mer, säger Johan Herrström till Rapidus.

Lindahl var rådgivare när MKB köpte Kirsebergsfängelset samt biträdde Helsingborgsbolaget Cimco Marine vid deras notering i våras.

Bland byråerna i Malmö finns även Gulliksson samt Delphi, där den sistnämnde sysselsätter 37 personer i Malmö med två nyrekryterade jurister på väg in.

– Vi hade den högsta omsättningen någonsin förra året och det går ännu bättre i år. Det är högkonjuktur så det är mycket som snurrar, det är mycket köp och sälj av bolag i regionen. Vi har även mycket på internationell nivå, en del svenska klienter som förvärvar utomlands, säger Rebecka Thörn på Delphi.

Något som tar upp mer tid i verksamheten jämfört med föregående år är införandet av en strängare personuppgiftslag, som kommer ersätta den befintliga nästa år. Med EU-förordningen GDPR skärps reglerna för hur företag får samla in och hantera data om kunder, leverantörer och anställda.

– GDPR är alla lite nervösa omkring, det är mycket förfrågningar från klienter, säger Rebecka Thörn.

Emiliano Strauss
Emily Binks

Som Rapidus tidigare rapporterat avtar rusningen till börslistorna något bland skånska teknikbolag. Men den trenden märks knappt alls hos de […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad