måndag 4 december 2023

inloggad som

Adsensus öppnar i Köpenhamn

Uppstickaren Adsensus i Lund växer snabbt inom sälj- och managementtjänster. Bland kunderna finns stora konsultföretag som Sigma och Softhouse. Nu öppnar vd Rasmus Nervall kontor i Köpenhamn.

Affärsidén är att anställa studenter från kvalificerade ekonomi- och tekniska utbildningar som gör det grundläggande arbetet i uppdragsgivarens säljprocess, genom att sondera marknaden och etablera de första kontakterna med beslutsfattare hos potentiella kunder. Adsensus har idag cirka 30 aktiva kunder som stöds med operativa tjänster i försäljningsarbetet.

Det andra benet i affärerna är managementuppdrag inom B2B-försäljning. Uppdragen har olika fokus, men omfattar vanligen att utveckla och effektivisera säljet på både strategisk och operativ nivå.

För fyra år sedan köpte Rasmus Nervall tillsammans med Alexander Rydberg, Jörgen Sjöstrand och Andreas Wiesel ut de två grundarna till Adsensus. Nyligen gick Carl Carell, Carl Ericson och Peter Kuylenstierna in som nya delägare.

Antalet anställda har senaste året dubblats och totalt arbetar ett 60-tal personer på bolaget, som sysselsätter motsvarande 20 heltidstjänster. Tidigare i vår öppnade Adsensus ett säljkontor i Stockholm och i april togs steget över Sundet med ett kontor i Köpenhamn. I oktober flyttar verksamheten i Lund till större lokaler.

Rasmus Nervall— Det är framförallt vår operativa säljstödsverksamhet som växt, men även managementdelen växer idag i högt tempo. Ambitionen är att knoppa av den delen till ett eget bolag inom två år, säger Rasmus Nervall till Rapidus.

Räkenskapsåret som slutar i juni i år räknar Nervall med att omsättningen ska öka till elva miljoner kronor jämfört med 6,4 miljoner föregående år. Rörelsemarginalen ligger på runt fem procent.

Joel Lyth

Uppstickaren Adsensus i Lund växer snabbt inom sälj- och managementtjänster. Bland kunderna finns stora konsultföretag som Sigma och Softhouse. Nu […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad