… och portföljbolaget tar in 17 miljoner

Cardeons portföljbolag NanoEcho har tagit in 17,5 miljoner kronor och planerar en börsnotering efter sommaren. Då ska de ha en prototyp klar och vara nära kliniska studier. Bolaget får även en ny vd, Linda Persson, som tidigare varit projektledare på bland annat Baxter.

Lundaforskaren Tomas Jansson har tillsammans med sin forskargrupp utvecklat ett magnetomotoriskt ultraljud. Det ska kunna upptäcka metastaser i cancertyper där de annars är svåra att upptäcka, enligt Roger Jensen, vd för Cardeon och tillförordnad vd i NanoEcho.

– Med dagens teknik är det svårt att detektera metastaser vid exempelvis tjocktarmscancer. Eftersom behandling och prognos skiljer sig kraftigt åt beroende på om det finns metastaser eller inte så är detta en lämplig cancerform för vår teknik. Kapitaltillskottet kommer absolut att ta oss in i förberedelserna inför kliniska studier, säger han.

Cardeon är majoritetsägare i NanoEcho och hjälpte bolaget att genomföra nyemissionen under första kvartalet i år. De driver nu bolaget tillsammans med forskarna Tomas Jansson, som grundade NanoEcho, och Maria Evertsson som forskat fram tekniken.

– Kapitalförstärkningen har gjort det möjligt att ta in mycket meriterade människor i bolaget och att ta stora steg i utvecklingen, säger Roger Jensen.

NanoEcho utvecklar mjukvaran, hårdvaran och ultraljudsproben som används vid undersökningen. Tekniken går ut på att injicera ett kontrastmedel som innehåller järnoxid och fastnar i tumörer och eventuella metastaser. Vid ultraljudsundersökningen appliceras ett magnetfält lokalt så att järnoxidpartiklarna rör sig och ger en tydlig bild av var tumörer och metastaser finns. En prototyp ska vara klar efter sommaren och bolaget vill kunna påbörja kliniska studier i slutet av året, enligt Roger Jensen.

Elisabet Ottosson

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: