Nytt konsultbolag ska bekämpa orättvisor

Friends of Executive-veteranen Maja V Mutsson startar konsultbolaget Great Impact, som ska arbeta med social hållbarhet för små- och medelstora företag. Kontoret slår i morgon upp sina portar i centrala Malmö och hemsidan lanseras på samma

– Visionen är att fler ska kunna få insikt i vad social hållbarhet är och hur det kan kopplas till verksamhetsmål och affärsplan för att det ska kunna generera värde för samhället, för ägarna, för kunderna, för affären. Det är viktigt att frågan kommer upp på agendan och lyfts i styrelserummen, säger Maja V Mutsson, vd på Great Impact till Rapidus.

Hon har en bakgrund inom mångfaldsutveckling, rekrytering och professionellt styrelsearbete – och har suttit i Sparbanken Syds styrelse som sakkunnig inom hållbarhetsfrågor. Hon skriver just nu en bok om Social hållbarhet i ett samarbete med Liber förlag och kommer senast från vd-nätverket Friends of Executive där hon arbetat som relationsansvarig.

Det nystartade bolaget ska hjälpa företag att maximera effekterna av sitt hållbarhetsarbete genom att bland annat koppla företagets hållbarhetsstrategi till de globala hållbarhetsmålen. Social hållbarhet har de senaste åren blivit allt mer prioriterat inom näringslivet, samtidigt som det fortfarande råder mycket okunskap kring vad social hållbarhet egentligen handlar om och hur det kan generera affärsvärde, enligt Maja V Mutsson.

– Klimat och miljö har varit på företagens agenda de senaste tjugo åren och ambitionen att vara miljösmarta har i de flesta företag blivit något av en hygienfaktor. Men nu går vi mot en utveckling där annat efterfrågas i högre grad, företagens samhällsansvar och samhällsengagemang är i fokus, säger Maja V Mutsson.

När det kommer till hållbarhet så tänker de flesta på miljöcertifieringar, klimatavtryck eller cirkulärt företagande, säger Maja Mutsson. Men hon menar att hållbarhet består av flera dimensioner och att allting är sammanlänkat.

– Dessa tre ingredienser är viktiga när det kommer till hållbarhet: people, planet, purpose. De kan inte separeras från varandra. Det finns inget högre syfte i att kämpa för att rädda planeten och bromsa klimatkrisen om vi har samhällen som faller isär, med orättvisor som kränker mänskliga rättigheter.

Julia Eriksson

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: