Mikrobiom-projekt i Öresund får fortsättning

Det är ett drygt halvår kvar av Greater Copenhagen Microbiome Signature Project, den dansk-svenska satsningen som ska stärka regionens forskning inom mikrobiom-området. Hittills har tre utländska företag lockats till regionen och nu planeras en fortsättning på projektet.

– Vi är väldigt nöjda med resultaten. När vi sökte medel till projektet hade vi ingen aning om att vi skulle utföra det mitt under en pandemi, men ändå har vi nått våra mål, säger Sarah Lidé, senior strateg och projektledare på Medicon Valley Alliance, MVA.

Invest in Skåne har haft ansvar för den svenska delen medan MVA haft det övergripande ansvaret och Copenhagen Capacity ansvarat för den danska sidan. Projektet, som finansierats med 2,4 miljoner euro, har kartlagt den existerande forskningen inom mikrobiom i Greater Copenhagen-området. Med mikrobiom menas de mikroorganismer som finns i och på människokroppen, vilka påverkar autoimmuna sjukdomar som exempelvis diabetes och vissa cancertyper. Pandemin försvårade dock arbetet med att locka företag och investerare till regionen eftersom det blev omöjligt att resa.

– Därför fick vi byta arbetssätt. Att nätverka digitalt är väldigt annorlunda. Vi hade en konferens planerad i Köpenhamn med 150 deltagare för att samla internationella gäster. När vi bytte till digital form dök över 600 upp i stället, det är vi stolta över, säger Sarah Lidé.

Under projekttiden har det brittiska läkemedelsföretaget Viramal startat en filial i Malmö medan kosttillskottsföretaget Happybios och turkiska Enbiosis Biotechnology etablerat sig i Köpenhamn. Nu återstår en pitchdag för forskare och företag i Malmö i april och en slutkonferens i Örestad i juni.

– På något vis ska vi fortsätta. MVA har ett mikrobiom-nätverk för forskare och företag som ska fortsätta att träffas två gången om året och se hur vi kan bygga vidare på det momentum som området fått av projektet, säger Sarah Lidé.

Niclas Lindstrand

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: