Malmöprofil bygger Stockholmsbyråns skånska verksamhet

Stockholmsbaserade Black Lizzy har värvat Media Evolution-medgrundaren Emma Estborn för att bygga upp och leda konsultbolagets skånska kontor i Malmö.

Tidigare har hon bland annat varit med och grundat Media Evolution i Malmö samt ansvarat för affärsutveckling på designbyrån Inuse, en del av Afry. Nu ska hon bygga upp Black Lizzys, eller BLK LZY som varumärket skrivs, skånska satsning med bas i Malmö.

– Jag lockades verkligen av hur BLK LZY jobbar på ett helt annat sätt, med social hållbarhet i fokus. Det har gjort att bolaget lyckats attraherat många seniora kompetenser och bra affärer. Det sker en förflyttning inom designbranschen från att bara erbjuda produkter och tjänster till att handla mer om organisation och ledning. BLK LZY har tagit fasta på detta genom att vara en kombination av konsultbolag och designbyrå som erbjuder design- och managementkompetens, säger Emma Estborn till Rapidus.

Officiellt heter det att hon ska ansvara för strategiskt ledarskap och affärsutveckling i Skåne. Första uppgiften blir att värva ett första skånskt team som ska vara fem personer starkt vid årsskiftet och mer än dubbelt så stort vid nästa årsskifte. Till sin hjälp har hon Jesper Eurenius som tillträtt som säljansvarig på Malmökontoret.

– Vi kör inga chefstitlar, utan ansvarsområden. Vi har utvecklat en ny organisationsmodell som är chefslös, men inte ledarlös. Våra Lizzy-crews utgår från individerna i teamet där personlig utveckling och social hållbarhet blir centralt, säger Emma Estborn.

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: