Lundaföretag landar miljonavtal med Region Skåne

Lundaföretaget Itacih tecknar avtal med Region Skåne för leverans av deras IT-stöd som underlättar planering för vårdpersonal som arbetar med akut sjukvård i hemmet. Avtalet är satt till två år, men kan förlängas till sex år totalt och väntas uppgå till ett värde av 70 miljoner kronor. Itacih har sedan tidigare ett samarbete med regionen, men med det nya avtalet blir samarbetet bredare och IT-stödet sprids till fler verksamheter.

– Tidigare har vi haft samarbete med tjugo olika verksamheter i Skåne och nu kan det troligtvis bli det dubbla, men det är lite för tidigt att sia om. Under pandemin har behovet av sjukvård i hemmet blivit än mer uttalat och vår tjänst har många fördelar framförallt när det kommer till att minska infektionsrisk och sjukhussmittor, säger Boris Magnusson, vd för Itacih.

Akut sjukvård i hemmet, eller den internationella termen “Hospital at home”, är namnet på det nya projektet i regionen som går ut på att i större utsträckning möjliggöra vård i hemmet. Det är där som IT-stödet kommer in i bilden. Produkten ska effektivisera personalens arbete, underlätta delning av information och samordna arbetet på ett överskådligt sätt.

– Akut sjukvård i hemmet kräver vissa mätvärden som vi får ta hänsyn till och vår uppgift är att anpassa produkten till användarna. Vi utvecklar ny generell funktionalitet som effektiviserar framförallt personalens arbete, säger Boris Magnusson.

Julia Eriksson

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: