måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Nytt bolag ska hjälpa labbdjur

LU Holding går in i det nybildade bolaget TrackPaw Scientific, som utvecklar en AI-baserad IoT-lösning som ska öka välmåendet för djuren som används inom läkemedelsforskningen. 

– Idén kom av egen erfarenhet, jag är ren biomedicinare i grunden och har jobbat väldigt mycket med djurförsök inom CRO-företag, säger TrackPaws grundare och vd Liza Tchapanova. 

Hon driver bolaget vid sidan om sin forskartjänst på IVRS, ett kontraktforskningsbolag – eller CRO – i Lund. 

TrackPaw är i tidig uppstartsfas och utvecklar nu sin första prototyp. Detta efter att ha bekräftat att konceptet, en icke-invasiv plattform med sensorer som installeras i buren, fungerar.

– Vi behöver expandera teamet med kunskap vi saknar inom saker som statistisk matematik, deep learning och AI. 

Produkten ska till exempel analysera djurens vikt, aktivitet och beteendeförändringar. Med hjälp av sådana parametrar ska forskarna kunna upptäcka sjukdomsförlopp och andra reaktioner hos djuren som annars missas. 

– Vi har bekräftat att det finns en stor global marknad för produkten som vi vill ska bli den första på marknaden. Bland annat ett av världens största CRO-företag har uttryckt ett starkt intresse. Därför satsar vi på en snabb och skarp produktutveckling och beräknar att vårt pilotår börjar 2024, säger Liza Tchapanova. 

Emiliano Strauss

LU Holding går in i det nybildade bolaget TrackPaw Scientific, som utvecklar en AI-baserad IoT-lösning som ska öka välmåendet för […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • På nya jobb

    Lena Westerholm har utsetts till hållbarhetschef, Group Head of Sustainability, i Beijer Electronics Group AB. Rollen är nyinrättad på koncernnivå […]

  • 34orna del IV: En vecka kvar!

    Nu är det bara en vecka kvar till evenemanget 34orna 2022 hos PwC i Malmö. Utrullningen av årets lovande unga […]