Special: Skatteförändringarna att tänka på 2021

Det nya året innebär som vanligt nya skatteregler att ta hänsyn till. Rapidus har tillsammans med PwC:s skattechef i Skåne tittat på förändringarna för att se vilka som våra läsare kan dra störst nytta av och var fällorna finns. 

Det mest uppenbara är att bolagsskatten sjunker från 21,4 till 20,6. För de större bolagen kan även den nya skattereduktionen vid inventarieköp innebära mycket sparade pengar. För privatpersonerna bakom bolagen kan den nya reduktionen för investeringar i grön teknik även vara intressant. 

– Skattelagstiftningen är föränderlig i sin natur och det finns till exempel en grön skatteväxling som vi länge gått mot i Sverige. Men det är samtidigt lite annat fokus i skatteförändringarna inför 2021, framför allt med flera covidrelaterade stödåtgärder i luften som syftar till att hålla ekonomin uppe under pandemin, säger PwC:s Anders Månsson. 

För de mindre företagen är kanske den bästa nyheten att det så kallade växastödet utvidgas. Nu kan upp till två personer anställas med nedsatta arbetsgivaravgifter. Om de dessutom är mellan 18-23 år gamla så aktiveras den tillfälliga ungdomsrabatten som börjar gälla den 1 april. Även expertskattens utvidgande från tre till fem år kan vara av intresse för många Öresundsbolag. 

– Den ger skattelättnader för individer som rekryteras in från utlandet och som besitter expertkunskap som kan vara svår att få tag på inom Sveriges gränser. Det finns en konkurrens mellan olika länder om spetsexperterna, i stort sett alla europeiska länder har sådana lättnader. Jag tror vi är ganska bra på att attrahera dessa experter och att expertskatten är väldigt viktig där. Men sen är det nog många som gärna hade velat se ännu mer lättnader för att stärka Sveriges position i konkurrensen, säger Anders Månsson. 

Emiliano Strauss

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: