måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Sömnig marknad för Dux

|  ,
|  

Röda siffror och hotellverksamheten på is. Det blåser motvind för det familjeägda Malmöbolaget Dux efter de glada pandemiåren.

Dux har i decennier stått i spetsen för den svenska lyxsängsrevolutionen. Nu möblerar sängtillverkaren om. Under pandemiåren tillbringade människor mycket tid hemma och god komfort blev en viktig investering för många. Det syntes i Dux försäljning, som sköt i höjden.

– Det var fantastiska år för vår bransch. Det var en jättebra tid för oss. Nu har vi återgått till en mer normal nivå, säger Dux vd Henrik Ljung.

Svårare ekonomiska förutsättningar till följd av ränte- och inflationsläget samt kriget i Ukraina har satt sina spår. Förra året sjönk Dux-koncernens resultat före skatt till minus 6 miljoner kronor, jämfört med plus 24,5 miljoner året innan. Det visar årsredovisningen för 2022 som Rapidus tagit del av. Henrik Ljung förklarar förlusten med att Dux, som i dag har 300 butiker i 30-talet länder, har gjort stora investeringar.

– Det handlar om många saker som det varit hög tid att lägga pengar på. Framförallt har vi investerat utomlands. Vi har öppnat en ny butik i Los Angeles och vi har gått in på den italienska marknaden. Vi har även byggt upp vår digitala infrastruktur, säger han.

Under slutet av 2021 och våren 2022 genomförde Dux en omfattande renovering av koncernens hotell The Duxiana i Malmö, där man har sitt huvudkontor. Hotellet har bland annat fungerat som showroom för bolagets produkter. Men nu har hotellverksamheten lagts på is. Innan sommaren stängde The Duxiana och öppnar i helt ny skepnad i mitten av september.

– Hotell- och restaurangverksamheten pausas och ersätts med retail i bottenvåningen, det blir som en Duxiana-butik, säger Henrik Ljung.

Martin Linderoth

Röda siffror och hotellverksamheten på is. Det blåser motvind för familjeägda Dux efter de glada pandemiåren.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad