fredag 29 september 2023

inloggad som

Högtflygande planer i Newbury

|  
|  

Lundabolaget Newbury Pharmaceuticals sätter nya finansiella mål. Från en omsättning som var 7 miljoner kronor under räkenskapsårets första tre kvartal ska försäljningen vara mer än 350 miljoner om fem år.

Newbury är en udda fågel för sin storlek bland läkemedelsbolagen. Företaget är noterat på Nasdaq First North med ett börsvärde på endast drygt 80 miljoner kronor. Affärsidén går ut på att inlicensiera och marknadsföra läkemedel från andra läkemedelsbolag.

Newbury fokuserar därmed på den sista delen av branschens värdekedja: marknadsgodkännande och kommersialisering. Det vanliga är att de stora läkemedelsbolagen tar hand om denna del. Men hittills har Newbury släppt två produkter på den skandinaviska marknaden, för sällsynta sjukdomar och onkologi.

– Planen är att lansera ytterligare fem till sex läkemedel under året. Vårt mål är att ha en försäljning på över 350 miljoner kronor 2028 och successivt nå en EBITDA-marginal på 20 procent, säger Lars Minor, vd för Newbury Pharma sedan sommaren 2021.

Bolaget fokuserar på tre områden – cancer, sällsynta sjukdomar och neurologi.

– Vi har ett kommersiellt fokus. Vi vill vara en lokal och flexibel champion i Norden som ger läkemedlen den prioritet de behöver för att lyckas på marknaden, vilket kanske inte de stora läkemedelsbolagen alltid ger sina inlicensierade produkter. Vi har hittills 32 läkemedel i vår pipeline, inlicencierade främst från europeiska företag – dock inte från Sverige eller Danmark.

Newbury betalar milstolpsbetalningar till bolagen vid uppnådda delsteg, exempelvis när registreringen är klar och vid lansering. Därefter tar Newbury antingen alla intäkter vid försäljning eller delar dem med sina partner.

– Vi konkurrerar mot de stora läkemedelsbolagen genom vårt nätverk och genom att ha ett gott samarbete. Vi strävar efter att licensiera flera produkter från samma bolag.

Bolaget reste 50 miljoner kronor vid noteringen i januari 2022 och har enligt den senaste rapporten cirka 13 miljoner kvar i kassan.

Hur länge räcker pengarna?

– För närvarande har vi finansiering som räcker och med ökad försäljning följer intäkter. Vi planerar inte för en ny kapitalanskaffning, men man ska aldrig säga aldrig om en tillväxtmöjlighet uppstår, säger Lars Minor, som inte vill avslöja när han tror att bolaget får positivt kassaflöde.

Newbury Pharma skriver i den färska Q3-rapporten för det brutna räkenskapsåret 2022/23 att försäljningen under det tredje kvartalet 2023 hade ökat till 5,7 miljoner kronor, jämfört med 0,6 miljoner motsvarande period förra året. Det operativa kassaflödet var -8,5 miljoner kronor jämfört med -4,5 miljoner för ett år sedan. För niomånadersperioden var försäljningen 7,4 miljoner kronor och kassaflödet negativt med nästan 20 miljoner.

– Kostnaderna ökade på grund av våra ökade aktiviteter med produkterna och lageruppbyggnad samt att fakturering av order i Q3 påverkade kvartalet, säger Lars Minor.

Bolaget grundades 2020 av Karl Karlsson, som även grundat Bluefish Pharma, ett generikabolag som i dag omsätter cirka 400 miljoner kronor. Han äger strax över 50 procent av bolaget som har fem anställda plus ett antal konsulter.

Elisabet Ottosson

Lundabolaget Newbury Pharmaceuticals sätter nya finansiella mål. Om fem år ska försäljningen generera mer än 350 miljoner kronor.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad