fredag 29 september 2023

inloggad som

Cantargia försenas med ett år

|  
|  

Cancerforskningsbolaget Cantariga i Lund gör om sin utvecklingsplan, med följden att den beräknade marknadsintroduktionen blir ett år försenad.

Cantargia har hamnat vid ett vägval efter interimresultaten från sin fas 2a-studie av läkemedelskandidaten mot bukspottkörtelcancer, CAN-04. Den kliniska datan har visat att en subgrupp av patienter med cancer i bukspottkörteln svarar allra bäst på läkemedelskandidaten. Bolaget har därför beslutat att göra en ny studie som ska minska risken i projektet.

– Vår nya strategi tror jag är bättre och säkrare för aktieägarna. Vi vill veta om vi ska riskminimera genom att fokusera på subgruppen eller inkludera alla patienter med risk att nästa studie med denna svårbehandlade cancerform inte ger så bra resultat. Det är en av anledningarna till att vi har valt att starta denna fas 2b-studie, säger Göran Forsberg, vd för Cantargia och fortsätter:

– En annan är att FDA har ändrat sina riktlinjer om vilken information som ska ingå i ansökan om registreringsgrundande studier inför marknadsintroduktion. Nu siktar vi på att produkten ska vara på marknaden 2028, ett år senare än planerat.

Efter att ha behandlat 250 patienter med CAN04, ensamt och i kombination med andra cancerterapier framför allt vid bukspottkörtel- och lungcancer, har bolaget en mer komplett bild av kandidatens potential.

– CAN04 fungerar väldigt bra även som enda terapi. Vi har gjort studier med hårt behandlade patienter, bland annat blev en patient helt tumörfri efter nio månader med endast vår terapi. Vi har en bra grund att stå på inför kommande studier och det minskar våra risker framåt, säger Göran Forsberg.

Cantargias aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Börsvärdet är cirka 770 miljoner kronor. Bolaget har 25 anställda och några konsulter.

– Den allmänna ekonomiska situationen är jobbig för vår typ av bolag. Men vi har starka ägare och en välfylld kassa, 350 miljoner kronor som räcker åtminstone till mitten av nästa år. För att ta våra projekt hela vägen är en pharmapartner en del av framtiden, säger Göran Forsberg.

Elisabet Ottosson

Cancerforskningsbolaget Cantariga i Lund gör om sin utvecklingsplan, med följden att den beräknade marknadsintroduktionen blir ett år försenad.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad