lördag 30 september 2023

inloggad som

EU-anslag till Amniotics nya cancer-projekt

|  
|  

Stamcellsbolaget Amniotics leder ett konsortium som har blivit beviljat ett anslag om 3,8 miljoner euro från European Innovation Council (EIC). Bidraget ska finansiera utvecklingen av ett stamcellsprojekt som syftar till att ta fram en särskild cell som ska bekämpa tumörvävnad.

– Det är ett relativt ungt projekt som nu håller på att gå in i preklinisk fas. Projektet är riktat mot cancer, såväl blodcancer som solida tumörer, och idén går ut på att genom stamcellsteknologier få fram en särskilt effektiv natural killer-cell som kan ges till patienten intravenöst, säger Marcus Larsson, vd på Amniotics.

Natural killer cells, NK-celler eller naturliga mördarceller, ingår i det medfödda immunsystemet. Det är vita blodkroppar som, till skillnad från det adaptiva immunförsvaret, kan identifiera och attackera skadliga celler utan att ha stött på dem tidigare. 

Amniotics projekt inleds i början på nästa år och ska pågå under tre års tid. Målet är att ta fram en effektiv produkt som kan användas på olika typer av cancer och att produkten är lämplig för produktion i industriell skala.

– Vi har fått anslaget i skarp konkurrens. Det finns i dag ingen tillgänglig produkt av NK-celler, så detta anslag är ett viktigt erkännande för oss och våra medarbetare. Vi kommer att fokusera på produktutveckling och ytterligare forskning för att förfina konceptet. Jag hoppas att vi om tre år har en skarp produktkandidat, som förhoppningsvis visar sig bärande och som kan gå vidare mot klinisk utvärdering.

Anslaget tilldelas ett forskningskonsortium som Amniotics ingår i tillsammans med Lunds universitet, Medizinische Hochschule Hannover och Köpenhamns universitet.

– Den gemensamma nämnaren för oss som beviljats anslaget är att vi, trots våra olika teknologiska fokus, kompletterar varandra genom att vi alla jobbar för att göra NK-celler till ett effektivt läkemedel, säger Marcus Larsson.

Amniotics utvecklar läkemedel baserade på stamceller från fostervatten. Huvudkandidaten Pulmostem, en behandling mot lungsjukdomar, är i klinisk fas 1. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och har ett börsvärde på 53 miljoner kronor.

Julia Eriksson

Stamcellsbolaget Amniotics leder ett konsortium som har blivit beviljat ett anslag om 3,8 miljoner euro från European Innovation Council (EIC). […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad